Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Každé zavraždenie či každé dohnanie k predčasnej smrti je zločinom proti ľudskosti  

         
                 Zločiny proti ľudskosti majú desiatky a desiatky podôb či desiatky a desiatky spôsobov. Ale aj jedného spoločného menovateľa – predčasné ukončenie života. Pozerajúc na reakcie opozičnej čvargy, či konkrétnych jej predstaviteľov, typu truľa chruňa Matoviča, ktorého možno zaškatuľkovať aj do kategórie súhrnu tchora, potkana a krysy, čo sa vzťahuje aj na drvivú väčšinu tejto opozičnej čvargy, začínam mať dojem, aspoň podľa toho divadla čo nám predvádzajú, že zavraždenie Jána Kuciaka a jeho snúbenky, ako keby bolo doposiaľ prvým takýmto ohavným činom na Slovensku od novembra 1989.

          28 rokov stačilo protislovenským zberbám z ponovembrových vlád a parlamentov, aby zo Slovenska urobili štát zločinecký, zlodejský, mafiánsko-gaunerský, s neuveriteľným sadizmom a psychopatizmom, aby zo slovenského parlamentu urobili zločinecký, protislovenský a zavrhnutia hodný štátny orgán, v ktorom nesedelo a nesedí 150 svojprávnych poslancov, ale z drvivej väčšiny zbabelá protislovenská čeľaď či nesvojprávne a zbabelé protislovenské hovädá a kravy, ktoré cez zákony dokonca zlegalizovali, že nielen ekonomické zločiny, ale aj zločiny proti ľudskosti, aby boli v súlade so zákonom. Paradoxne ale, obeťami tohto neboli dotyčné protislovenské zberby, ALE NEVINNÍ SLOVENSKÍ OBČANIA. TIETO PROTISLOVENSKÉ ZBERBY DOKONCA NA TOM EŠTE AJ ZAROBILI, HLAVNE NEÚMERNÝM ZVÝŠENÍM SI SVOJHO BLAHOBYTU, HLAVNE NA ÚKOR  BIEDY A UTRPENIA NEVINNÝCH OBČANOV.

          Boli to práve tieto protislovenské zberby z vlády a parlamentu, tvoriace koalíciu, ktoré umožnili vzniknúť oligarchom, finančným skupinám, právnickým mafiám, konkurznej sudcovskej mafii, konkurznej mafii okolo sudcu arcizločinca Zoroslava Kollára a im podobným pijavíc prisatých na štátnom rozpočte, keď dnes sme v situácii, že tieto arcizločinecké a arcizlodejské zberby z úzadia riadia štát, pričom zberby z vlády a parlamentu sú ich eseročkami, cez ktoré realizujú ekonomické a politické zločiny, ako aj zločiny proti ľudskosti. Za 28 rokov SPOLOČNE dostali Slovensko na politické, ekonomické a morálne dno, pod ktorým sa ešte nachádza to najsmradľavejšie žumpové dno – a je len otázkou času, kedy tam pristaneme.
          Dnes tieto kreatúry a zberby z vysokej politiky sa doteraz ani slovom nezmienili o tom, že za tie roky od novembra 1989, hlavne v ich mene, ako aj zbabelosťou dospelej populácie, spoločne vyhnali a naďalej vyháňajú svoje vlastné deti a vnukov z vlastnej krajiny a pripravili ich o budúcnosť vo vlastnej krajine.  Pokiaľ vo vojnovom období prišlo o život na Slovensku cca 50-60 tisíc nevinných občanov v koncentračných táboroch, alebo boli povraždení nemeckým nacizmom a masovými vrahmi z POHG ranou do tyla, s následným padnutím do horiacej vápenky, ponovembroví zločinci z vysokej politiky s génmi týchto masových vrahov z vojnového obdobia aj bez koncentračných táborov, bez plynových komôr, bez striel do tyla, či hodením do horiacej vápenky, tak tieto tlupy sofistikovaných masových vrahov dokázali cez sociálne samovraždy a drastické vykrádanie zdravotníctva za posledných 25 rokov dohnať k predčasnej smrti cca 140 000 nevinných občanov Slovenska.

          Zatiaľ ale, keď ako jedna rodina, mlčia o týchto zločinoch proti ľudskosti, cez zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenky tu chcú zrazu vytvoriť či vybudovať slušné a demokratické Slovensko, len potrebujú byť pri politickej a ekonomickej moci. A čo je na tom najsmutnejšie, pričom realita za posledné dva dni nám názorne ukázala, že zavraždenie Jána Kuciaka a jeho snúbenky je pre nich už druhoradou či vedľajšou rolou. Prvoradou úlohou už je získať moc a vládu nad touto krajinou, pričom ekonomické zločiny a zločiny proti ľudskosti ich vôbec nezaujímajú, tak ako nezaujímali ani túto koalíciu pod vedením premiéra Fica. Tam hore, Janko Kuciak a jeho snúbenka, musia roniť horúce slzy.

Vladimír Pavlík  
           
 
   PRINT RSS


             
Hlavná stránka