Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Je NATO voči Slovensku na rozdiel od ponovembrových vlád a parlamentov v pozícii zločineckej organizácie?  

          Takzvaný Slovák a národovec Kotleba, v skutočnosti ponížený sluha gaunerov z vysokej politiky, ktorí popri ekonomických zločinoch už 25 rokov páchajú najzvrhlejšie zločiny proti ľudskosti na vlastnom národe, nielenže zbabelo mlčí, ale túto svoju zbabelosť a nenávisť voči vlastnému národu sa snaží prekryť tým, že NATO nazýva zločineckou organizáciou. Dajme teraz bokom vojnové zločiny tohto zoskupenia voči štátom, ktoré napadli na základe klamlivých informácií a bludov, čo nesie znaky zločineckej organizácie, ale sú tu aj mimoriadne závažné otázky: DOPUSTILO SA NATO NEJAKÝCH ZLOČINOV PROTI ĽUDSKOSTI VOČI OBČANOM SLOVENSKA? KOĽKO NEVINNÝCH OBETÍ PODĽA KOTLEBU MAJÚ NA SVEDOMÍ NA SLOVENSKU, TEDA, KOĽKO NEVINNÝCH OBČANOV PREDČASNE PRIPRAVILI O ŽIVOT, NA ROZDIEL OD ČLENOV PONOVEMBROVÝCH VLÁD, PARLAMENTOV, OLIGARCHOV, FINANČNÝCH SKUPÍN, KONKURZNÝCH MAFIÍ? AKO AJ NEČINNOSŤOU VEDENIA MV SR, GP SR, MS SR A SIS, KEĎ TIETO ŠTYRI ŠTÁTNE ORGÁNY NEPLNENÍM SI SVOJICH POVINNOSTÍ, KTORÉ IM VYPLÝVAJÚ ZO ZÁKONA, SÚ V SKUTOČNOSTI SPOLUPÁCHATEĽMI TÝCHTO ZLOČINOV? AKÝM PRÁVOM ZBABELÝ KOTLEBA, KTORÝ DOTERAZ VEREJNE NEPOMENOVAL ANI JEDNÉHO Z TÝCHTO ZLOČINCOV ZA TO ZODPOVEDNÝCH, NAPR. PREMIÉROV, PREDSEDOV PARLAMENTOV, MINISTROV ZDRAVOTNÍCTVA, JE POTOM TIEŽ SÚČASŤOU TÝCHTO ZLOČINOV PROTI ĽUDSKOSTI, TEDA, STOTOŽŇUJE SA S NIMI, TU IDE HOVORIŤ O NESLOVENSKEJ ZLOČINECKEJ ORGANIZÁCII, KTORÁ ŽIADNY ZLOČIN PROTI ĽUDSKOSTI VOČI SLOVENSKU NESPÁCHALA? PREČO KOTLEBOVI VADIA ZLOČINY NATO PROTI ĽUDSKOSTI V INÝCH KRAJINÁCH, NO NEVADIA MU ZLOČINECKÉ SKUPINY Z VYSOKEJ POLITIKY NÁRODNOSTI SLOVENSKEJ, KTORÉ TIETO ZLOČINY PROTI ĽUDSKOSTI PÁCHAJÚ? PREČO??? PREČO??? PREČO??? PREČO TO ROBÍŠ? Z NENÁVISTI K SLOVENSKÉMU NÁRODU? ZA NADŠTANDARDNÉ FINANČNÉ ODMENY, KEĎŽE SA O TEBE VIE, ŽE ZA PENIAZE DOKÁŽEŠ BYŤ AJ ZAPREDANÝM JUDÁŠOM? ŽEBY V TOM BOLI ZAPLETENÉ AJ GÉNY MASOVÝCH VRAHOV Z POHG Z VOJNOVÉHO OBDOBIA?

Vladimír Pavlík  
 
   PRINT RSS


             
Hlavná stránka