Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Komu prekáža Ivan Katrinec, alebo, likvidácia na objednávku zo strany mocných a vyvolených?  

         
                


          Od zatknutia a uvalenia väzby na Ivana Katrinca sa zatiaľ píše len o tom, čo hovorí v jeho neprospech. Nepovažujem to za náhodu, ale vopred pripravenú dezinformačnú kampaň. Nebudem tu rozpisovať o jeho angažovanosti hlavne v kauze havárie vojenského lietadla, so smrteľnými následkami pre všetkých ktorí v ňom boli, je dostatočne známe, keďže hovoril o veciach, ktoré nielen nevyhovovali štátnej moci, ani sa nehodili do jej réžie, aby sa nevysvetlila či nepreukázala skutočná príčina tohto hromadného smrteľného nešťastia.

          Chcem tu zverejniť rozhodnutie JUDr. Benedikoviča, ktorý rozhodoval o vykonaní domovej prehliadky u Ivana Katrinca, ktoré mi pripadá ako morská voda bez soli, ako aj obhajoba Ivana Katrinca ohľadom jeho vykonštruovanej väzby poslaná Krajskej prokuratúre v Bratislave. Čo ma ale zarazilo či dorazilo je to, ŽE KATRINCOVU KAUZU DOZORUJE PROKURÁTOR JUDr. VLADIMÍR PRAVDA, BÝVAJÚCI V BYTOVOM KOMPLEXE BONAPARTE, GAUNERA, EKONOMICKÉHO ZLOČINCA A PODVODNÍKA S VRATKAMI LADISLAVA BAŠTERNÁKA, O KTORÉHO TRESTNEJ ČINNOSTI DLHODOBO VEDELA SISKÁRSKA ZBERBA S MINULOSŤOU TERORISTICKO-ZLOČINECKEJ ORGANIZÁCIE, NO NECHALA HO V TOM POKRAČOVAŤ.

Vladimír Pavlík
 
   PRINT RSS


             
Hlavná stránka