Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Rozhovor s kandidátom na poslanca do orgánov samosprávy v obvodochMilochov a Orlové,patriace pod Považskú Bystricu,s Jozefom Jacekom  

               Prečo budem za poslanca za Mestskú časť Milochov a Orlové voliť Jozefa Jaceka?   
  

Súčasťou voľby primátorov na Slovensku dňa 10. novembra 2018 sú aj voľby poslancov do obvodov patriacich k mestám, kde budú volení primátori. V Považskej Bystrici v obvode Orlové a Milochov sú traja kandidáti. Súčasný poslanec z MilochovaJán Kunovský, Jozef Jacek z Milochova a Pavol Bazala z Orlového. Ako to býva zvykom na Slovensku, predvolebné súperenie či predvolebný boj býva často špinavý, zákerný, plný klamstiev a dezinformácii, hlavne zo strany rôznych anonymných trolov, falošných a anonymných profilov na internete a facebooku, ktorých služby využívajú viacerí kandidáti, ktorým nejde o blaho mesta či obce, ale o osobné, ich vlastné záujmy, pričom sú aj takí, ktorí sú v pozícii akýchsi bielych koní, ktorých z úzadia financujú rôzni sponzori, majúci politické a ekonomické záujmy v dotyčnom meste či obci.

Kandidát na poslanca Jozef Jacek patrí do tej kategórie, ktorý sa nikdy neznížil k tomu, aby na niekoho útočil a osočoval ho cez rôzne falošné profily, ani neoslovuje rôznych trolov, aby takúto špinavú robotu pre neho osobne, robili. Možno aj práve preto, on sám sa stáva terčom takýchto kripľov, ktorí ho pod rôznymi falošnými profilmi obviňujú z niečoho, čo sa nezakladá na pravde. Preto som s ním urobil tento rozhovor.

V.P. Prečo si sa rozhodol kandidovať na poslanca Mestského zastupiteľstva?

J.J. – Sú dva dôvody. Ten prvý, menej podstatný je klamstvá terajšieho poslanca a opätovného kandidáta Jána Kunovského na moju osobu. Ten druhý, podstatnejší dôvod je, že v prípade zvolenia, svojou prácou, chcem dokázať, že tu po mne niečo ostane. Je predsa nemysliteľné, aby terajší poslanec Kunovský, totálne ignoroval Orlové, pričom, v skutočnosti, pokiaľ sa v Orlovom niečo konkrétneho urobilo, bol za tým Pavol Bazala, tajomník Výboru mestskej časti (VMČ), ako aj ľudia okolo neho. Bolo napr. vrcholom drzosti, keď nedávne Orlovské hody pripravoval práve Pavol Bazala a jeho ľudia, pričom bývalo zvykom, že TV Považie robilo rozhovor práve s takýmito aktivistami, ahy aj takto sa ocenila ich práca. Čo sa ale nestalo. TV Považie urobila ale rozhovor s poslancom Kunovským, ktorý natomto nemal žiadnu zásluhu, nehanbiac si toto prisvojiť a mimoriadne hrubým spôsobom uraziť, ponížiť a zdehonestovať prácu občanov Orlového, ktorí tom u venovali veľa práce v čase svojho osobného voľna. Veľmi sa ich to dotklo, sklamanie bolo nevýslovné. Zaujímalo by ma vyjadrenie TV Považie, prečo sa k takejto špinavosti znížili.

V.P. V tomto musím s tebou súhlasiť, lebo na vlastné oči som videl sklamanie tých občanov Orlového, ktorí tieto Orlovské hody pripravovali. Keby mal poslanec Kunovský len trochu cti a charakteru, bol by zavolal do TV Považie aj Pavla Bazalu, predstavil ho tam, a poďakoval mu, ako aj kolektívu,ktorý s ním toto pripravoval. Takže moja otázka znie, čo hodláš v prípade zvolenia urobiť? Na facebooku som zaregistroval, že v prípade zvolenia hodláš otvoriť kauzu, ako boli občania Orlového okradnutí o Dom kultúry a obchod, ktoré v rámci akcii Z postavili bezplatne vo svojom osobnom čase rodičia a starí rodičia občanov Orlového. Paradoxne, na stavbe týchto dvoch nehnuteľností, práve tí, ktorí o ne občanov Orlového pripravili, nemali na tom žiadnu zásluhu. Čo si o tom, ako kandidát myslíš?

J.J. – Napraviť narušené medziľudské vzťahy zo strany poslanca Kunovského, ktorý, podľa môjho názoru, uprednostňoval Dolný Milochov nielen pred Orlovým, ale aj Horným Milochovom. Za mimoriadne dôležité považujem, aby občanom Orlového boli vrátené nehnuteľnosti, o ktoré boli pripravené. Za týmto účelom budem iniciovať verejné zhromaždenie s občanmi, aby sa k tomu vyjadrili. Ďalej budem vo forme trestno-právneho oznámenia iniciovať, aby bolo políciou a prokuratúrou preskúmané ako k tomuto došlo, v čom bol porušený zákon. Zároveň budem žiadať, aby boli sprístupnené všetky listiny a zápisnice, aj s konkrétnymi podpismi všetkých tých, ktorí občanov Orlového o tieto nehnuteľnosti pripravili. Orlové je obec, ktorá sa rýchlo rozvíja, chcel by som ich podporiť v tom, že im pripravím podmienky na ešte lepší a kultúrnejší život, napr. cez výstavbu nového detského ihriska, športového ihriska pre dospelých a kultúrneho stánku.

V.P. – Ako sa ti spolupracovalo a spolupracuje s Pavlom Bazalom?

          J.J. –S p. Bazalom sme mali výbornú spoluprácu, dokoncasme v lete tohto roku uzatvorili dohodu o povolebnej spolupráci. Práve vtedy som vyslovil myšlienku, že na jeseň urobíme spoločný hokejbalový turnaj. Na Pavlovu žiadosť som túto plánovanú akciu mu prenechal na jeho zviditeľnenie. Po tom všetkom, čo si pri Kunovskom užil, si to, podľa mňa, zaslúžil. Žiaľ, pod vplyvom predvolebného boja sa ukázalo, že Pavol Bazala, podľa môjho názoru je v rozhodovaní o svojich krokoch v mestskej politike je brzdený či obmedzovaný jednak sponzormi jeho kampane a taktiež zo strany vedenia SNS v Považskej Bystrici. Usudzujem, že aj z týchto dôvodov Pavol Bazala mení svoje priority.

V.P. – Napriek tomu, že si z Dolného Milochova, nie je ti ľahostajný osud Horného Milochova, tak ako si uviedol vo svojom článku Poslancom denne použitá, no zabudnutá Mestská časť Horný Milochov.

J.J. – Áno, nie je mi táto téma ľahostajná. Horný Milochov je takisto v osemročnej ignoráciíúradujúceho poslanca. Nie je možné, aby za osem rokov poslanec v tejto MČ nebol schopný zabezpečiť základné vybavenia MČ. Chýba tu detské ihrisko pre mamičky s deťmi, ďalej športové ihrisko pre žiakov a dospelých. Taktiež za osemročný mandát úradujúceho poslanca sa tu nekonala žiadna spoločenská akcia pre občanov. Horný Milochov je momentálne drastickým spôsobom postavený pred skutočnosť, že prebieha výstavba novej železnice. A tu sa naskytá možnosť ako kompenzovať občanom daný stav a ich obetu voči výstavbe. Veď ak si investor dovolí vydať vyhlásenie, že napriek predpokladanému rozpočtu bude stavba predražená o 432 tisíc eur, tak ja sa pýtam, nenájde sa pár desiatok tisíc ako kompenzácia pre občanov na výstavbu napr. detského ihriska pre mamičky s deťmi?

V.P. A čo Dolný Milochov, kde máš trvalé bydlisko, hodláš urobiť?

J.J. – Som zástanca rovnomernosti a rovnoprávnosti v rozdeľovaní investícií v našich MČ. Ja ako občan ešte v tej dobe netušiaci, že budem kandidovať, som vyloboval pokládku asfaltu na ceste, ktorá desaťročia bola opomínaná. V súčasnej dobe som na žiadosť rodičov z materskej školy zabezpečil spomaľovací retardér, nakoľko tieto spomenuté veci úradujúci poslanec dlhodobo zamietal. V Dolnom Milochove plánujem vytvoriť prírodný amfiteáter na kultúrno-spoločenské akcie pre občanov. Ďalej plánujem zriadenie tzv. aktivačných pracovníkov, ktorí sa budú starať o poriadok a čistotu vo všetkých troch mestských častiach. Keďže Dolný Milochov, ako jediný má v správe kultúrny dom, plánujem prvý ples, kde chcem pozvať hlavne ľudí z Orlového, ako aj z Horného Milochova, aby mali možnosť osobne spoznať pohostinnosť ľudí z Dolného Milochova. Ja totiž ľudí spájam a chcem ich naďalej spájať.

Za rozhovor poďakoval: Vladimír Pavlík

 
   PRINT RSS


             
Hlavná stránka