Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Kotleba vyhral voľby, v parlamente má 149 poslancov a bude zostavovať vládu – súhrn fikcie a reality  

                    Toto volebné víťazstvo bolo tak šokujúce, že je považované politickými elitami v Európe a v Amerike za najväčšie prekvapenie za posledných 60 rokov. Svetové židovstvo a celosvetové vedenie sionizmu spoločne s najvyššími slobodomurárskymi lóžami zvolali a zvolávajú mimoriadne stretnutia, pričom sa dostali nielen do stavu rozrušenia, ale aj obáv. Pri múre nárekov v Izraeli sa dennodenne zhromažďujú tisíce a desaťtisíce ľudí, vyjadrujúci obavu o osud Slovenska. Všetci spoločne majú strach, aby sa to nerozšírilo nielen po Európe, Amerike, ale dokonca aj v samotnom Izraeli.

Prvým šokom bolo, že hneď na druhý deň po víťazných voľbách sa v slovenských mestách a dedinách začali zhromažďovať tisíce a tisíce mladých ľudí od 14 do 18 rokov, patriacich do spoločenstiev Kotleba-jugend a verejne predstavili svoju hymnu, ktorá sa začína, citujem, „my sme deti republiky, my sme deti Kotlebu, dnes nám patrí celé Slovensko, zajtra celý svet.“ Bývalý prezident Kiska a bývalý predseda parlamentu Danko ktorí stačili na poslednú chvíľu emigrovať do Izraela, doteraz nemôžu pochopiť, ako sa toto mohlo stať.

Vodca začína úradovať

Kotleba ako nový premiér, kde všetky posty ministerstiev ako aj najvyšších štátnych orgánov obsadil svojimi vernými prívržencami, ako prvý krok presadil cez parlament, v ktorom má 149 poslancov, bolo prijatie zákona, že nielen ministerstvá, ale aj všetky štátne orgány, až po tie najnižšie v obciach, začínajú slovom Kotleba, za ktorým nasleduje meno konkrétneho ministerstva či štátneho úradu. No aj toto sa niektorým jeho verným málilo, tak presadili aj ďalšie veci, napr., že pred všetky obchody, nemocnice, sociálne zariadenia, školy, ako aj pred všetko, čo k tomu patrí, bolo dané slovo Kotleba. Príklad: Kotleba-obchod s potravinami, Kotleba-nemocnica v Bratislave, Kotleba-domov dôchodcov.....

          Keďže Kotleba má zafixované, že najväčší vykrádači štátneho rozpočtu sú asociálni cigánski paraziti, čo ocenili nielen všetky konkurzné mafie, finančné skupiny, oligarchovia, bývalí zbojníci z vysokej politiky, majitelia schránkových firiem, konkurzné sudcovské mafie a im podobní, spoločným poďakovaním Veľkému Vodcovi, ako aj vytvorením Kotleba-podporný fond, kde sa budú pre neho zhromažďovať veľké finančné sumy, keďže je známe, že Vodca má nielen lepkavé prsty, ale aj miluje peniaze.

          V snahe pomôcť slušným pracujúcim ľuďom nielen od kriminálnej činnosti asociálnych cigánskych parazitov, kde zneužívajú aj rôzne plemená psov, Vodca nechal parlamentom schváli zákon, s týmto textom – Všetci asociálni cigánski paraziti ktorí majú psov, ako aj všetci psi, ktorí pobehujú po osadách a nikto sa ku nim nehlási, majú zákonnú povinnosť ich zaevidovať na Kotleba-príslušné úrady. Kto tak neurobí, bude zastrelený a pes prísne potrestaný. Toto bol ale len začiatok. Už o niekoľko dní Kotleba-tlačová agentúra oznámila nasledovné –Slováci a Slovenky, 31. februára Vodca príde so zásadným vyhlásením, ktoré nemá v rámci Európy obdobu. Nikto sa doteraz nedokázal tak obetovať pre národ, ako on. Rozhodol sa, že Vy už nemusíte nad ničím rozmýšľať ani myslieť, lebo on bude myslieť za Vás a Vašou povinnosťou bude len poslúchať, neodvrávať a rešpektovať všetky jeho myšlienky a názory. Preto 149 poslancov Kotleba-slovenský parlament sa uznieslo, že 31. február bude Kotleba-štátny sviatok, ktorým slovenský národ prejaví spontánnu radosť a vďačnosť nášmu milovanému Vodcovi. Ďalej 149 poslancov Kotleba-slovenský parlament sa uznieslo, že 31. februára, keď samotný Vodca bude od dvanástej hodiny do dvanástej hodiny a desiatej minúty čítať túto mimoriadnu správu, všetci ľudia na Slovensku musia sa povinne zastaviť a vypočuť si túto mimoriadnu udalosť. V tomto čase sa zastaví nielen vlaková a autobusová doprava, ale sa preruší aj výroba vo všetkých slovenských fabrikách, súkromných firmách, zastaví sa predaj vo všetkých obchodoch, taktiež sa zastaví vyučovanie na školách...Preto aj 32. február bude povinným dňom vďakyvzdania nášmu milovanému Vodcovi. Ukážeme americkým imperialistom a vojnovým štváčom, že žiadny moriak nebude súčasťou slovenského vďakyvzdania, lebo náš Vodca má väčšiu hodnotu, ako všetky tie americké moriaky.

Vladimír Pavlík

 
   PRINT RSS


             
Hlavná stránka