Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

MESTO POPRAD PREHRALO ĎALŠÍ PRACOVNÝ SPOR             

                                                    
  Štvrtého mája 2017 bol  Okresným súdom v Poprade  vyhlásený rozsudok vo veci žaloby prepustenej mestskej policajtky Mgr. Jany Oprondekovej, ktorým súd určil, že dohoda o skončení pracovného pomeru uzatvorená medzi navrhovateľkou a odporcom je neplatná. Odporca je povinný nahradiť navrhovateľke náhradu ušlej mzdy vo výške jej priemerného zárobku odo dňa 28. 2. 2014 do času, kým jej odporca umožní pokračovať v práci. Odporca je povinný nahradiť navrhovateľke trovy konania.

O skutočnej príčine ukončenia  pracovného pomeru som písal v niekoľkých častiach  na týchto stránkach v príspevku s názvom Mestská policajtka sa stala obeťou susedských sporov popradského viceprimátora Kromku, preto len stručne pripomínam, že susedské konflikty otca Mgr. Jany Oprondekovej s vtedajším 2. viceprimátorom Popradu JUDr. Adriánom  Kromkom vyústili k tomu, že jej bolo na podnet 2.viceprimátora navrhnuté, aby si po 10 rokoch práce v mestskej polícii v Poprade  kvôli údajným banálnym porušeniam pracovnej disciplíny,  ako pitiu kávy v službe a opusteniu stanoviska kvôli nákupu stravných lístkov pre kolegyňu, podala žiadosť o výpoveď. Účelovosť týchto napomenutí potvrdzuje, že sa týkali výlučne len jej   a iným mestským policajtom  boli tolerované. Nasledovalo upozornenie, že s ňou bude rozviazaný pracovný pomer, k čomu následne aj došlo podľa dohodnutého scenára  k 31.12. 2013, samozrejme bez nároku na odstupné.  Takto sa z nej po  desiatich rokoch práce v prospech mesta stala nezamestnaná len kvôli urazenej ješitnosti a zlomyseľnosti jedného z viceprimátorov. Netreba ale zabudnúť, že 2. viceprimátor Kromka je len súčasťou ješitných a samoľúbych parazitných darmožráčov prisatých na štátnom rozpočte, počnúc od tej najvyššej politickej scény, prenesenej aj na krajskú a okresnú úroveň, a nesmieme zabudnúť ani na tú najnižšiu, obecnú úroveň. Tieto zberby vo svojej bohorovnosti, ako keby prichádzali do štádia, že sú vždy nad radovým občanom, ako keby už aj obsah svojich hrubých čriev považovali za kvalitatívne aromatickejší, ako najkvalitnejšie francúzske parfumy.    

Dalo by sa povedať, že spravodlivosť zvíťazila. K tomu je však potrebné dodať, že až na druhý pokus, pretože prvostupňový Okresný súd v Poprade jej žalobu zamietol a svoje rozhodnutie zmenil až po podaní odvolania a zrušení rozsudku Krajským súdom v Prešove za čo mu patrí právom poďakovanie.  Po právnej stránke podľa môjho názoru odvolanie mesta proti rozsudku bude znamenať len ďalšie zvyšovanie  už teraz vysokých nákladov za vyplatenie náhrady mzdy za obdobie niekoľkých rokov.

Zdá sa, že plytvanie verejnými financiami nikoho z radnice veľmi netrápi, čo potvrdzuje viacero prehratých pracovných sporov v minulosti. Veď to v končenom dôsledku zaplatia všetci Popradčania zo svojich daní a poplatkov.

Rovnako súčasné vedenie mesta a konatelia mestských spoločností pristupujú aj k ďalším pracovným sporom, ktoré sa v súčasnosti vedú na Okresnom súde v Poprade, napríklad žalobe troch pracovníkov, ktorí hoci podpísali pracovné zmluvy s mestskou spoločnosťou PES, neboli zamestnaní len preto, lebo sa nevzdali  odstupného od predošlého zamestnávateľa. Paradoxne verejný prísľub, že všetci zamestnanci Veolie, ktorí chcú pracovať v prospech mesta budú zamestnaní v novej mestskej spoločnosti PES, dal sám primátor Švagerko. Údajne pracovný spor s priznaním náhrady mzdy je na súde aj v prípade ukončenia pracovného pomeru v ďalšej mestskej spoločnosti Správa mestských komunikácii Poprad.

Tu je na mieste zamyslenie, prečo sa prístup mesta Poprad voči svojej bývalej zamestnankyni nezmenil ani po komunálnych voľbách v roku 2014, ktoré vyhral Ing. Jozef Švagerko a odchode JUDr. Adriána Kromku z postu 2. viceprimátora.
Niečo naznačuje aj zoznam odmien pre spriaznených uverejnený na stránke: ../naj/odmeny.html

Primátor Švagerko sa pritom často odvoláva na  morálku a dobré mravy  (ale len ak ide o iných), po voľbách však napriek istým náznakom prísľubov zo strany mesta o pomoci pre  prepustenú mestskú policajtku,  všetko ostalo len vo verbálnej rovine a keďže Jana Oprondeková nekandidovala za poslankyňu MsZ za koalíciu podporujúcu primátora, mala jednoducho smolu ako každý, kto nepatril k primátorovým priaznivcom. Je tu aj jeden iný aspekt, obyčajná bývalá policajtka totiž pre primátora  Švagerka nič neznamená a preto ju už dávno hodil cez palubu.  Na druhej strane však bývalý viceprimátor Kromka a súčasný poslanec MsZ v Poprade, sa však stal vďaka svojím politickým kontaktom na HZD a exprezidenta Ivana Gašparoviča konzulom v Krakove  a po jeho boku sa na pracovných cestách do Poľska  objavuje aj primátor Švagerko, čo len potvrdzuje politickú kalkuláciu z jeho strany. Preto by nebolo od veci, aby primátor Švagerko, člen Antikristovej organizácie KDH si nechal na dvere svojej kancelárie vylepiť text, citujem, - NAOKO SA K BOHU HLÁSIM, V SKUTOČNOSTI ANTIKRISTOVI SLÚŽIM.

Až po odstupe času som sa dozvedel, že  prípad prepustenej policajtky sa stal súčasťou politickej kampane Občianskeho združenia Pre Mesto, ktoré  prípad spolitizovalo a použilo ako súčasť politickej kampane, hoci v tom čase proklamovalo, že združenie nemá žiadne politické ambície a nikto z jeho členov nebude kandidovať v komunálnych voľbách v roku 2014.  Vo februári 2014 preto vyšiel o tomto prípade v novinách Pre Mesto článok  s názvom- Bez komentára.

Do prípadu sa angažoval aj podnikateľ Ján Telensky, ktorý v tom čase  prepustenej policajtke ponúkol pomoc. Návrh žaloby vypracovala údajne Advokátska kancelára JUDr. Andreja Danka, ktorý v tom čase poskytoval právne služby spoločnostiam prepojených s Jánom Telenskym a Aquaparku v Poprade. Telensky sa mal vyjadriť, že ak chceme zosadiť kráľa – teda vtedajšieho primátora Antona Danka, musíme zaútočiť na kráľovnú – čim myslel  vtedajšieho 2. viceprimátora Kromku. Telensky  a jeho spoločnosť  Scheideger sa v tom čase dostali do sporu  s bývalým primátorom Dankom, kvôli zámene pozemkov pre azylové byty v Spišskej Sobote vedľa areálu Aquaparku. Pred komunálnymi voľbami bol však spor urovnaný a prípad Jany Oprondekovej prestal byť pre Telenskeho zaujímavý. Sľúbeného právnika jej nezabezpečil a keďže bol vytýčený termín konania, musela si ho v tom čase už tehotná zaobstarať sama a súd na prvom stupni prehrala. Po vypovedaní plnej moci právnemu zástupcovi jej priatelia pomohli napísať odvolanie s ktorým, ako som už uvádzal na odvolacom súde, uspela.

Český podnikateľ žijúci vo Veľkej Británii Jan Telensky, ako som sa presvedčil hrá na všetky strany a vždy mu ide   v prvom rade o svoj prospech. Nie je jasné kto stojí za Aauaparkom v Poprade a kto je skutočným vlastníkom  spoločnosti Letheby & Sons Limited registrovanej v daňovom raji. Mesto ma v Aquaparku už len 15 %-ný  podiel  a zisk podľa dostupných informácii  Aquapark začal vykazovať až v roku 2013. Aký bol zisk pre mesto Poprad z dostupných informácii nie je známe. 
https://spis.korzar.sme.sk/c/6641214/poprad-ako-podnikatel-zarobil-aj-stratil.html
Daňový nedoplatok Aquaparku k 24. 4. 2017 bol 30 000 eur.
https://www.finstat.sk/36482609/dlhy_nedoplatky
Jedno je isté, Ján Telensky je šikovný obchodník a vie ako ťahať za nitky na Popradskej radnici. Presakujú informácie, že  vo volebnej kampani „vypomohol“ aj kandidátovi Švagerkovi, ktorému údajne  prispel aj na pracovnú cestu do Londýna. V súčasnosti má údajne záujem o tenisové kurty a areál Duklianskych kasárni. Takže uvidíme čo je na tom pravdy.

Na záver si kladiem otázku, prečo mesto Poprad na jednej strane  nemá nikdy záujem mimosúdnym  riešením zabrániť prehratým pracovným sporom s vyplatením vysokých súm za náhradu mzdy?

Na druhej strane prečo je  primátor  pasívny a nechce podniknúť žiadne právne kroky v prípade sporu s pozemkami proti špekulantom, ktorí vydierajú mesto a urobili si rukojemníkov z občanov Kvetnice, ktorí sa neodkladným opatrením domáhajú, aby mohli parkovať pred ich bytmi.  Pritom mesto   platí vysoké sumy spriazneným advokátom  za právne služby, pričom v prípade A. K. JUDr. Beňa tento zastupuje súčasne aj mesto a v inom spore špekulantov s pozemkami v Kvetnici.

Už z tohto prístupu vidieť na koho strane stoji popradský primátor Švagerko, ktorý pred voľbami  7200 voličom sľuboval, že pôjde s občanmi spoločne a po novom! A bolo by taktiež načase, aby si Švagerkovu primátorskú „prácu“ všimol aj nový predseda KDH Alojz Hlina.

Vladimír Pavlík

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka