Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

MAMA, OTEC A DETI
Iniciatíva Európskych občanov na ochranu manželstva a rodiny
            

                                                    
  Chcieť mier je krásna vec, avšak na mier sú potrební dvaja, kdežto na vojnu stačí jeden. A keď jeden chce mier a druhý vojnu, bude vojna, nie mier. Churchill to vedel, Chamberlain nie. Staré bitky našťastie bojovať nemusíme, poučenie by sme si z nich však vziať mali, pretože nové už prebiehajú.

Bojové línie dnešnej doby sa zmenili, vojny dnešnej doby sú kultúrne a jeden z hlavných smerov útoku vedie na rodinu. Nazerať rodinu ako zväzok medzi mužom a ženou, zameraný svojou prirodzenou povahou na dobro manželov na splodenie a výchovu detí, je dnes nielen považované za spiatočnícke, ale začína to byť v západnej civilizácii kriminalizované. (Katolícke adopčné agentúry vo Veľkej Británii museli byť uzavreté, pretože umiestňovaním detí výhradne do rodín s otcom a matkou by porušovali zákon. Jeden Francúz bol pri prechádzke s rodinou zadržaný, pretože bol odetý "v rozpore s dobrými mravmi", tj. mal na sebe sveter s logom Manifestácia pre všetkých, na ktorom bol muž, žena a dve deti.)

Protirodinná agenda vychádza čoraz častejšie z inštitúcií Európskej únie. Európsky parlament prijal v roku 2015 Strategický plán rodovej rovnosti na roky 2015-2020, kde je zrejmá snaha o redefiníciu manželstva. Rodina sa totiž v Bruseli už prežila. Keď na jeseň minulého roka vznikla občianska iniciatíva Mum, dad and kids, ktorá sa usiluje o to, aby manželstvo bolo definované ako záväzok medzi mužom a ženou, Európska komisia na zasadnutí 9. 12. 2015 nielen že túto iniciatívu neprivítala, ale naopak konštatovala, že iniciatíva údajne vraj "neprispieva k ďalšiemu rozvoju EÚ a európskeho práva, ale dotýka sa kontroverznej a emocionálne nabitej problematiky, ktorá má význam len pre menšinu, a nie pre drvivú väčšinu občanov EÚ".

Európska komisia si zrejme nevšimla, že najmasovejšie demonštrácie v Európe sa v posledných piatich rokoch konali práve na podporu rodiny. Jeden zo spôsobov, ako jej to pripomenúť, je možnosť pripojiť sa k tejto iniciatíve a podpísať nižšie uvedenú petíciu. Je to len jeden z výstrelov prebiehajúcej vojny, v ktorej možno bojovať nechceme, ale bojovať musíme.

A tiež - ako Churchill - musíme chcieť vyhrať.

Podľa pravidiel pre európske petície je nutné zhromaždiť najmenej milión podpisov počas 12 mesiacov. Pre každú z členských krajín je stanovený ich minimálny počet. Ak sú tieto podmienky dodržané, Európska komisia je zaviazaná vziať predkladaný problém do úvahy.

K tajte petícii sa ako slovenský štátny občan možete pripojiť tu: http://www.mumdadandkids.eu/sk

 

s pozdravom Henryk Lahola
laholahenryk9@gmail.com

Máte problémy s podpisovaním iniciatívy online? 

Boli sme informovaní, že v niektorých prípadoch je ťažké podporiť Iniciatívu podpisom on-line. Dôvodom je chyba v bezpečnostnom systéme (captcha), tj v kóde, ktorý je potrebné úspešne popísať, aby sa potvrdilo, že nejde o spam. Tieto problémy nás veľmi mrzí, ale technický problém nemôžeme sami vyriešiť. V spolupráci s Európskou komisiou preto teraz intenzívne pracujeme na náprave. 

Prosíme Vás o trpezlivosť a prípadné zopakovanie Vášho podpisu Iniciatívy lebo o zadanie podpise o niekoľko hodín alebo dní neskôr, ak to bude potrebné. Ďakujeme Vám za podporu, ktorú veľmi potrebujeme, aby Iniciatíva prišla do úspešného finále! 

 

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka