Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Musím odmietnuť šírenie hitlerizmu v duchu Uj Szo a Sme-1             

                                                    
 

Keď postfašisticky denník Uj Szo širil hitlerizmus,   podal som podnet na prokuratúru, ktorý ututlali,   keď v diskusnej skupine sme-l vyvolávali nenávisť,   podal som podnet na  prokuratúru, ktorý ututlali,   a keď rusky vplyvový agent Chelemendik   napísal, že maďarské gardy a kotlebovcov   financuje jeden a ten istý zdroj,   vyzval som bútorovcov čiže IVO, aby sledovali peniaze,   ktoré financujú uniformy, cestovne a diéty   neonacistov, lebo vedecké správy o stave Slovenska   nemáme a asi ani mať nesmieme, preto IVO,   aj keď tam pracujú biedne citovaní autori,   iných na to asi nemáme,  

musím odmietnuť

i ako autor diela Najsmutnejší príbeh lásky http://www.sccg.sk/~ferko/Najsmutnejsi_pribeh_lasky.pdf ktoré márne ponukám do tzv. veľkých médií a monodrámy o hlavnom českom nacistovi Benešovi a syn otca, ktorý bojoval v Povstaní...

musím odmietnuť

musím odmietnuť šírenie hitlerizmu

v duchu Uj Szo, sme-l a ďalších nekrofilných propagandistov ako Ross Hedviček, Jaruj Kazok, Anjel Archanský... aj preto, že sa tým zakrývajú reálne rozsahy a dosahy zločinov, ktoré sa stali počas desiatich vojenských a policajných okupácii Slovenska v 20. storočí, ale aj predtým, napr. odvliekanie tisícov detí na pomaďarčenie, plne vlaky duší s tabulami na krkoch... http://budapesttimes.hu/2011/06/23/save-us-from-hungarian-aggression/

musím odmietnuť šírenie hitlerizmu

a ako v prípade Uj Szo nemôžem ani dnes citovať tie ohavnosti, ktoré ma nútia dnes na verejný protest ako to, že do nášho verejného priestoru nemá prístup humanistka Alexijevova a jej vystúpenie na protifašistickom Kongrese spisovateľov ale ideológov desiatich okupácii Horthy, Hitler, Beneš, Stalin, Pezlar počuť aj priamo, aj v podtexte i v narážkach bezmála dennodenne?

Patrí náš??? mediálny priestor týmto piatim nekrofilom a ich pohrobkom?

Hm...
Andrej Ferko
http://www.teraz.sk/kultura/aferko-ziskal-za-roman-najsmutnejsi/30582-clanok.html

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka