Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Vladimír Pavlík
Hlavná stránka

Mestská policajtka sa stala obeťou susedských sporov popradského viceprimátora Kromku
4. časť 
           

  
V tejto časti reagujem na  článok  s názvom „Bez komentára“, uverejnený v regionálnom občasníku Občianskeho združenia Pre mesto č. 6 zo februára tohto roku.  Uvádzam len stručne, že otec prepustenej policajtky, Jany Oprondekovej,  deň pred tým ako ho nezákonne na príkaz miestnych papalášov z popradskej radnice vzali ako najväčšieho zločinca do vyšetrovacej väzby, oslovil zástupcu združenia Pre mesto s prosbou o pomoc. Tam ho ubezpečili, že jeho obavy sú prehnané, pretože žiadneho súdneho uvažujúceho človeka by nenapadlo, že  susedské nezhody s primátorovým poslušným pudlíkom Kromkom môžu skončiť  vyšetrovacou väzbou. Obavy pána Oprondeka boli však opodstatnené, pretože si dobre uvedomoval, že Mesto Poprad sa za dvanásťročného vládnutia  Antona Danka stalo despotickou guberniou, kde platí len postkomunistická arogancia, svojvôľa  a zastrašovanie, pretože jedine tomu rozumejú súčasní antidemokrati ovládajúci Poprad. Ako povedal rímsky despota cisár  Nero, „nech nás nenávidia, hlavne že sa nás boja“! Pán Oprondek si môže gratulovať, že sa to nestalo v tom čase, pretože ľudia ako Danko a Kromka by ho ukrižovali alebo upálili zaživa.

V tomto článku ma však najviac šokoval list advokáta zastupujúceho JUDr. Adriána Kromku Mgr. Maroša Ježíka, ktorý je typický pre po novembri 1989 narýchlo vykvasených právnikov, ktorí sú vždy pripravení slúžiť každému kto im za to zaplatí. Vždy sa nájdu advokáti, ktorým je úplne jedno, či budú slúžiť nacistom, komunistom alebo novodobým finančným oligarchom komunistického kapitalizmu spáreného s korporatívnym fašizmom, ktorý má na svedomí už viac obetí k sociálnym samovraždám dohnaným tisícom zúfalých slovenských občanov a zamrznutých bezdomovcov, ako bolo usmrtených na hraniciach pri pokuse o útek na Západ.

Advokáti tohto tipu, nielenže porušujú Zákon o advokácii, č. 586/2003 Z.z., ale navyše aj etický kódexu CCBE a Odporúčania č. (2000)21 Výboru ministrov Rady Európy členským štátom o slobodnom výkone profesie advokáta. Sú preto hanbou advokácie a Slovenská advokátska komora by im mala okamžite odobrať oprávnenie vykonávať právne služby. Mgr. Ježík zašiel až tak ďaleko, že sa vyhrážal riadne registrovanému občianskemu združeniu porušením ust. § 4 Zákona č. 83/1990 Zb. a uviedol, že Ministerstvo vnútra je preto oprávnené upozorniť združenie na porušenie zákona o vyzvať ho, aby upustilo od takejto činnosti.

V dôvodoch uvedených v ust. § 4 sa uvádza, že nie sú dovolené združenia, ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z týchto dôvodov, podporovať násilie alebo inak porušovať ústavu a zákony.

V skutočnosti je to  však pán Oprondek, ktorému boli postupom polície a prokuratúry v Poprade porušené jeho ústavné práva a bol neoprávnene 21 dni obmedzený na osobnej slobode. Má preto plné právo domáhať sa primeraného finančného  zadosťučinenia  sťažnosťou na Ústavnom súde Slovenskej republiky a v prípade nutnosti  aj na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. Prepustenie  jeho dcéry zo zamestnania je ďalším oprávneným dôvodom pre podanie sťažnosti pre porušenie ústavy a dohovoru.

Prepustenie dcéry pána Oprondeka považuje v liste za štandardný postup v zmysle zákonníka práce a nepripúšťa zasahovanie zo strany viceprimátora. Snahu združenia, ktoré bolo o to požiadané listom pána Oprondeka  zistiť pravdu, označuje ako politickú predvolebnú kampaň. Neuvádza pri tom pre koho má byť táto kampaň robená, ak doposiaľ nikto zo združenia neoznámil, že má politické ambície. Pokrytecký tvrdí, že o skutočných osobných cieľoch a zámeroch združenia  PRE MESTO o.z. si môžu urobiť  občania vlastný názor.  V rozpore s týmto tvrdením  však  mestom vyslaní poslovia robili všetko preto, aby uvedený článok vôbec nevyšiel. Dokonca sa údajne jeden  z nich vyhrážal, že ak článok vyjde Jana Oprondeková si v Poprade prácu nenájde. Toto už možno bez zveličovania prirovnať k praktikám feudálov k nevoľníkom. Niečo podobné by si nedovolili ani komunisti v 50. tých rokoch. V tejto súvislosti dodávam, že napriek uvedenému hyenizmu sa našli ľudia, ktorí podali rodine Oprondekovej v najťažších chvíľach pomocnú ruku a zaslúžia si preto moje veľké poďakovanie. Ide o pána Jána Telenského, anglického občana a čestného občana mesta Poprad a pána Andreja Danka, predsedu Slovenskej národnej strany. Vďaka ich pomoci mohla rodina pána Oprondeka navštíviť svojho manžela a otca vo väzenskej nemocnici v Trenčíne v čase plynutia vyšetrovacej väzby a tak mu morálne pomôcť v čase keď to najviac potreboval.

Mgr. Ježík stratil zrejme súdnosť a začal si bohorovne namýšľať, že je kompetentný  zasahovať do činnosti občianskych združení a zastrašovať ich, aby si nikto nedovolil kritizovať jeho chlebodarcov z popradskej radnice a radšej držal hubu a krok ako mlčiaca väčšina v Poprade. Dodávam, že na Slovensku nebolo z uvedených dôvodov od roku 1990 zrušené ani jedno občianske združenie.  V prípade Slovenskej pospolitosti sa nejednalo o občianske združenie ale o politickú stranu, ktorá bola rozpustená Najvyšším súdom SR na základe návrhu Generálneho prokurátora.
Ako sa uvádza v uvedenom článku, zaslaniu tohto listu predchádzalo namiesto odpovedí združeniu zo strany viceprimátora a náčelníka Mestskej polície bezprecedentné zastrašovanie  citujem : “Namiesto odpovedí prišli  najprv vplyvní poslovia s posolstvom o nevhodnosti publikovania tejto kauzy“...Veľmi rád by som poznal mená týchto vplyvných poslov a poskokov primátora Danka a jeho viceprimátora Kromku.
Verím, že sa dozviem mená týmto zbabelých občianskych núl, ktoré trčia zo zadku primátora a ich prínos pre mesto je na úrovni kravského lajna.

Na záver si kladiem otázku, čo za ľudia dnes žijú v Poprade ak si neustále volia stále tých istých novodobých feudálov, ktorí ich považujú za svojich nevoľníkov, ktorí sa dajú kúpiť za lacné sľuby a reflexný náramok. Kedysi sa hovorilo, že pod Tatrami žijú hrdí a odvážni ľudia, ktorí sa nestratili ani vo svete. Zdá sa , že tí všetci už Poprad dávno opustili čo potvrdzujú štatistiky o trvalom poklese obyvateľov Popradu a v meste ostali už len zbabelé a nesvojprávne ovce, ktoré pustia do gatí pri prvom bu, bu, bu, zo strany popradského gubernátora Danka.  Ako inač sa dá vysvetliť, že medzi poslancami Mestského zastupiteľstva sa na zasadaní vo februári na ktorom bola prítomná aj prepustená mestská policajtka, Jana Oprondeková, nenašiel ani jeden poslanec, ktorý by túto otázku otvoril?  Žiaľ, všetci tí, ktorí tak  mohli urobiť pustili do gatí, pričom chcú za SDKÚ a KDH kandidovať v novembrových voľbách. Pýtam sa Vás páni, Baran, Wzoš a Švagerko, ako chcete hájiť záujmy občanov ako kandidáti na primátora keď ste nenašli odvahu zastať sa jednej neprávom prepustenej mladej ženy?

Ak chcete nájsť vinníkov, ktorí sú zodpovední za to, že v Poprade vládne atmosféra strachu, despotizmus a arogancia moci, nájdete ich vždy ráno keď sa pozriete do zrkadla.

A to sa týka v prvom rade popradskej polície a prokuratúry, bez ktorej krytia, marenia spravodlivosti a nadržovania primátorovi a jeho kumpánom by to totiž v žiadnom právnom štáte EÚ nebolo možné, ako na to nedávno upozorňovala aj európska komisia. Namiesto toho, aby ste stáli na strane zákona,  na základe objednávky zastrašujete a perzekvujete bývalého politického väzňa Františka Bednára, na ktorého podáva trestné oznámenia za ohováranie a žaloby práve Dankov prisluhovač advokát Mgr. Maroš Ježík, ktorý si z podávania trestných oznámení a zastrašovania nepohodlných kritikov urobil zárobkový podnik ako potvrdzuje sťažnosť odoslaná Slovenskej advokátskej komore a som presvedčený, že ak by dobre zaplatili podal by trestné oznámenia aj sám na seba. Sťažnosť odoslaná SAK


O pomeroch v Poprade čo to napovedá anonymný list zaslaný na adresu rodičov Františka Bednára, ktorý uverejňujem ako dôkaz, komu slúžia funkcionári popradskej polície. Ak je pravdou, že za primátorom Dankom je mafia, tak potom slúžite jej a nie záujmom občanov, ktorí Vás platia zo svojich daní. Budem sledovať ako bude postupovať Prezídium Policajného zboru vo veci návrhu F. Bednára, aby viaceré podané podnety vyšetrovala polícia v inom kraji z dôvodu spolitizovania popradskej polície, načo bola upozornená aj Kancelária predsedu vlády SR a Predseda Európskej komisie.

Považujem  za výsmech všetkým obetiam komunizmu, ak 24 rokov po novembri 1989 má byť účelovou žalobou, podanou na základe nepravdivých tvrdení predkladaných súdu Mgr. Ježíkom, ekonomicky zlikvidovaná rodina bývalého politického väzňa, ktorý je v tejto situácii nútený uvažovať o žiadosti o politický azyl.

          Vladimír Pavlík


    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka