Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Vladimír Pavlík
Hlavná stránka

Mestská policajtka sa stala obeťou susedských sporov popradského viceprimátora Kromku
2. časť 
           

  

Ako som sľúbil v prvej časti,  pýtam sa Okresnej prokuratúry v Poprade, Okresného súdu v Poprade a polície, či im je známy  aspoň jeden prípad z  praxe kedy bola vyšetrovacia väzba uvalená napriek tomu, že  obvinený z  prečinu  na úrovni priestupku proti občianskemu spolužitiu  ešte ani neprevzal  poštovú zásielku v lehote 18 kalendárnych dní a polícii  nebolo Slovenskou poštou riadne doručené neprevzatie zásielky?

Aby ma niekto neobviňoval, že vychádzam len z vyjadrení jednej strany, ako dôkaz predkladám dve preskenované oznámenia Slovenskej pošty z 30. decembra 2013, na ktorých je uvedené, že lehota na prevzatie doporučenej úradnej zásielky do vlastných rúk  je 18 kalendárnych dní, teda končí 17. januára 2014. Pracovná doba na popradskej pošte je približne do 17.00 hod. Preto sa pýtam polície, prečo nečakala na vrátenie zásielky poštou a prečo sa nepokúsila o doručenie zásielky tak ako sa to bežne robí v podobných prípadoch?A do tretice s pýtam, na čí príkaz takto polícia konala?
V tejto súvislosti by som chcel pripomenúť, že manželka a dcéry pána Jozefa Oprondeka uviedli, že tento susedský spor sa začal ešte pred štyrmi rokmi, kvôli chovu sliepok, v čase kedy  JUDr. Adrián Kromka ešte nebol viceprimátorom a kedy sa vyhrážal  pánu Oprondekovi, že ho raz  dostane do basy.
Ako sa potvrdilo, do basy ho už ako viceprimátor skutočne aj dostal a to aj za cenu porušenia zákona, procesných a ústavou garantovaných práv pána Oprondeka.

Ak bol pán Oprondek  taký nebezpečný ako sa uvádza v uznesení Okresného súdu v Poprade, prečo nebol zatknutý políciou už v čase údajného spáchania skutku  20. a 23. decembra 2013 a prečo nebol vzatý už vtedy do vyšetrovacej väzby? Načo mu potom vlastne polícia doručovala uznesenia o obvinení a prečo sa proti nemu viedlo trestné stíhanie na slobode keď mu vznesenie obvinenia mohli doručiť do vyšetrovacej väzby.

Sťažnosť proti uzneseniu Okresného súdu v Poprade.

Postup polície a prokuratúry vyvoláva viaceré otázniky  a nesie znaky zasahovania do jej  činnosti čo je v Poprade úplne bežné aj v iných prípadoch týkajúcich sa verejných činiteľov. Dodnes nie sú známe okolnosti a pozadie príčiny samovraždy prokurátora JUDr. M. Juhása, ktorý dozoroval práve niektoré kauzy týkajúce sa miestneho prominenta.  Rodina pán Oprondeka spoznala skutočnú tvár právneho systému na Slovensku, kde obvinený nemá  žiadne práva. Nedovolili im ho navštíviť ani v civilnej nemocnici v Poprade a Prešove, kde ho strážili ako nebezpečného zločinca.  Paradoxne súdom odsúdení vrahovia behajú na Slovenku po slobode a hrajú dokonca hokej.  O nejakom práve na telefonát ako to vidíme v amerických filmoch môžu Oprondekovci  len snívať.  Traumu akú prežíva táto rodina nezažili ani príbuzní väznených teroristov z al-Kaidy na Guantáname.

                                                        Vladimír Pavlík


Stanovisko polície k prípadu Popradčana obvineného z výtržníctva a nebezpečného vyhrážania.

Obvinený Popradčan bol obvinený ešte v decembri 2013, pričom najprv bol stíhaný na slobode. Nakoľko si nepreberal zásielky z polície bol predvedený. Nakoľko bola dôvodná obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti, polícia podala na prokuratúru podnet na jeho vzatie do väzby. Návrh na vzatie do väzby podával prokurátor, o ktorom následne rozhodoval súd. Ten obvineného vzal do väzby. Na súde sa musíte pýtať aké presné dôvody uviedol súd v rozhodnutí o vzatí do väzby.

Čo sa týka skutku z ktorého je obvinený, tak sa mal vyhrážať smrťou rodinnému príslušníkovi viceprimátora a taktiež mal pred rodinným domom napadnúť jeho rodinného príslušníka. Ak má niekto výhrady voči postupu polície môže podať sťažnosť, ktorú prešetria kontrolné orgány ministerstva vnútra. V prípade trestného konania je potrebné obrátiť sa na prokuratúru, nakoľko ona vykonáva dozor na zákonnosťou vyšetrovania. Áno rodina doniesla sťažnosť na Obvodné oddelenie PZ v Poprade, tá bola postúpená na inšpekciu ministerstva vnútra. Konanie začalo na základe oznámení rodiny viceprimátora, ale vypočutí budú všetci svedkovia, teda z oboch strán. Nakoľko bol obvinený vzatý do väzby, prípad bude teraz vyšetrovať vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Poprade. Doteraz bolo vyšetrovanie vykonávané na Obvodnom oddelení PZ v Poprade.  Či bol postup polície správny, to posúdia kompetentné orgány a to inšpekcia a prokurátor.  

Je normálne a bežné, že aj osoba ZŤP, chorá, zranená je väzobne stíhaná. V Slovenskej republike existuje aj nemocnica pre odsúdených a obvinených, kde sú hospitalizovaní odsúdení alebo obvinení, ak si to vyžaduje ich zdravotný stav. V tejto nemocnici pracujú lekári a zdravotní personál, ktorí vedia poskytnúť adekvátnu zdravotnú starostlivosť.


    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka