Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Vladimír Pavlík
Hlavná stránka

Mestská policajtka sa stala obeťou susedských sporov popradského viceprimátora Kromku
1. časť
            

  
Zdá sa, že v Poprade sa najzaužívanejšou formou komunikácie  a pracovnou metódou verejných činiteľov, od ktorých sa očakáva správanie adekvátne ich postaveniu,  stáva podávanie trestných oznámení, ako reakcia na každý problém a konflikt s občanmi, ktorých by mali podľa sľubu, ktorý skladali, zastupovať a hájiť ich záujmy.  Aký majster, taký učeň. V tomto prípade sa potvrdzuje, že 1. viceprimátor JUDr. Adrián Kromka mal vskutku dobrého učiteľa - primátora Antona Danka, ktorý by sa počtom trestných oznámení a žalôb už mohol zapísať do Guinnessovej knihy rekordov. Celý problém sa začal vo februári 2013 kvôli odprataniu snehu, ktorý viceprimátor spred svojho domu nahrnul na verejnú komunikáciu a následne dal príkaz správe Mestských komunikácii v Poprade aby sneh odpratala. To mu vytkol jeho sused, pán Oprondek,  čím sa s ním dostal do konfliktu. Viceprimátor Kromka, berúc si príklad od primátora Danka, aby  dokázal, že ani on nie je len taký hocijaký papaláš, rozhodol sa vyriešiť spor zo susedom  razantne, ako sa kedysi vravelo, po boľševicky.

Životnou tragédiou  pána Oprondeka sa stalo to, že  býval spolu so svojou rodinou vedľa luxusnej rezidencie viceprimátora. Prispel k tomu jeho zdravotný stav, keďže ako potvrdzujú štatistiky duševného zdravia, čoraz viac občanov nezvláda nápor a stresy dnešnej neľahkej doby. Psychické problémy pre ktoré bol liečený v minulosti a jeho prudká povaha boli príčinou toho, že si nedokázal zahryznúť do jazyka pri spore so svojím vplyvným susedom kvôli banálnym problémom, akým bolo odpratanie spomínaného snehu a ďalšie konflikty, ktoré sa od toho odvíjali.  Nie som kompetentný robiť arbitra medzi pánom Oprondekom a viceprimátorom Kromkom, to by si mali vyriešiť medzi sebou oni sami a je na mieste zvážiť či pán Oprondek namiesto policajnej represie nepotrebuje odbornú lekársku pomoc. Nemôžem však ale mlčať, ak sa obeťou susedského sporu stala dcéra pána Oprondeka,  ktorá pracovala desať rokov ako mestská policajtka v Poprade.  Nepomohlo jej ani to, že si  obetavo plnila svoje povinnosti v prospech mesta a jeho občanov a prednášala žiakom na školách. Po spomínaných konfliktoch jej otca s viceprimátorom jej bolo prostredníctvom náčelníka mestskej polície, na podnet viceprimátora  povedané, aby si podala žiadosť o výpoveď. Pomery v Mestskej polícii v Poprade, za primátorovania Antona Danka, sú všeobecne známe. Ako sa vyjadrili bývalí pracovníci mestskej polície, s takou aroganciou, aká panuje v Poprade, sa nikdy nestretli. Keď chcú psa biť, palicu si nájdu a postupne  sa na pani Janu Oprondekovú  našli dve účelovo vyrobené nezávažné porušenia pracovnej disciplíny, ako napr. opustenie stanoviska kvôli nákupu stravných lístkov jej kolegyňou a iné banality. Nasledovalo upozornenie, že ak sa v priebehu šiestich  mesiacov dopustí ďalšieho porušenia pracovnej disciplíny, bude s ňou rozviazaný pracovný pomer. K tomu následne, podľa dohodnutého scenára  na podnet viceprimátora, aj došlo k 31.12. 2013. Samozrejme, že bez nároku na odstupné.  Takto sa z nej po  desiatich rokoch práce v prospech mesta stala nezamestnaná len kvôli urazenej ješitnosti a papalášským manierom jedného z viceprimátorov mesta.

Týmto sa trápenie bývalej policajtky ale neskončilo. Naopak, ešte sa len začalo a postihlo celú jej rodinu

Otec prepustenie dcéry zo zamestnania znášal veľmi ťažko a viceprimátorovej manželke vytkol, že jej manžel ju nechal  vyhodiť z práce. Povedal jej to pred Vianocami, 20. decembra 2013, pri inštalácii vianočnej výzdoby na vile viceprimátora. Tá ho pri  tom bez jeho súhlasu fotografovala. Následne došlo medzi nimi k hádke a viceprimátorova manželka privolala hliadku polície, ktorá na mieste zásahu, okrem účelovej výpovede manželky viceprimátora, nič nezistila a pán Oprondek s ňou  nekomunikoval. Manželka viceprimátora podala na neho trestné oznámenie na základe jej účelových tvrdení, podľa ktorých sa jej mal vyhrážať a nadávať jej. Ako svedka navrhla pracovníka, ktorý robil vianočnú výzdobu. Neskôr bol na vilu viceprimátora inštalovaný aj kamerový systém, údajne v tom čase inštalovaný ako súčasť zabezpečenia podchodu v Spišskej Sobote.
Podanie trestného  oznámenia bolo zjavne neprimerané vzhľadom na okolnosit, zdravotný stav pána Oprondeka a spoločenské postavenie viceprimátora a možno ho označiť za  pomstu zo strany rodiny viceprimátora, ktorý zneužíva svoju funkciu vedomý si toho, že polícia „uverí“ tomu, čo povie on, jeho rodina a ním ovplyvnení svedkovia a nebude veriť pánu Oprondekovi a jeho dcére, ktorá bola ako svedok prítomná pri tejto hádke. Dňa 23. decembra 2013 konflikt vyvrcholil ďalšou hádkou medzi pánom Oprondekom a svokrom viceprimátora, za čo bolo následne na neho podané ďalšie trestné oznámenie pre prečin výtržníctva. Pán Oprondek  mu vytkol, že jeho zať nechal vyhodiť z práce jeho dcéru tak, že ju nepriamo donútili podpísať dohodu o ukončení pracovného pomeru a ostala nezamestnaná.

Pána Oprondeka obvinili, že pri tejto hádke  fyzicky napadol  viceprimátorovho svokra Michala Frajštáka, čo majú potvrdiť ako svedkovia opäť rodinní príslušníci a známi viceprimátora. Keďže viceprimátor má konexie a v nemocnici na centrálnom príjme pracuje rodinný príslušník manželky viceprimátora, zariadili dlhodobú práceneschopnosť viceprimátorovho svokra, pričom tento sa  bez viditeľných ťažkostí pohybuje v okolí  svojho domu.

Onedlho nasledovala krutá vendeta zo strany viceprimátora

 Na podnet viceprimátora  a jeho rodiny bolo dňa 23. decembra 2013  Obvodným oddelením Policajného zboru v Poprade vznesené obvinenie  proti pánu Oprondekovi pre prečin výtržníctva  podľa § 364 ods. 1 písm. a Tr. Zákona. Následne bolo proti nemu dňa 10. januára 2014 vznesené ďalšie obvinenie pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1 Tr. Zák.

Bez toho, aby mal možnosť riadne prevziať uvedené dve uznesenia polície v odbernej lehote 18 dní a využiť svoje právo na podanie sťažnosti v zákonnej trojdňovej lehote, bol dňa 17. januára 2014, pod zámienkou podania výpovede odvedený z vlastného domu hliadkou polície a umiestený do cely predbežného zadržania, bez uvedenia zákonného dôvodu

Týmto postupom polícia na príkaz prokuratúry a podnet viceprimátora porušila ústavné a procesné práva pána Oprondeka, ktorý je od 17. januára 2014 nezákonne obmedzovaný na slobode, pričom ho nemôže navštíviť ani jeho manželka a dcéry, v čom im bráni hliadka polície, ktorá ho stráži v nemocnici ako nebezpečného vraha.  Následkom postupu tohto bezprecedentného a v danom prípade zjavne neprimeraného postupu prokuratúry a polície bolo zhoršenie zdravotného stavu pána Oprondeka, ktorý má dlhodobé problémy so srdcom, vrátane psychických problémov z minulosti pre ktoré bol liečený, čo ovplyvnilo a znásobilo aj prepustenie jeho dcéry zo zamestnania.  V dôsledku zadržania musela byť k nemu  k nemu privolaná 3x rýchla záchranná služba a následne musel byť hospitalizovaný v popradskej nemocnici.

Manželka pána Oprondeka podala proti neprimeranému postupu polície sťažnosť na Inšpekciu Ministerstva vnútra, pretože hrozí vážne ohrozenie a ujma na jeho  zdraví a živote. Keďže v tomto prípade ide nielen o neprimeraný zásah polície a porušovanie procesných a ústavných práv pána Oprondeka, ale aj o dôvodné podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa zasahovaním do činnosti prokuratúry a polície, rodina zvažuje podanie trestného oznámenie na viceprimátora JUDr. Adriána Kromku vrátane ďalších krokov, ktorými chce upozorniť na perzekúciu rodiny pána Oprondeka zo strany viceprimátora. Je zarážajúce, že už  piaty deň od zadržania rodina  nebola  vyrozumená  Okresnou prokuratúrou, políciou a súdom,  čo je s pánom Oprondekom, prečo je zatknutý a prečo ho nemôžu, ako ťažko zdravotne postihnutého, navštíviť. Údajne mal byť prevezený z popradskej nemocnice do nemocnice v Prešove a na základe návrhu Okresného prokurátora ho sudca Okresného súdu v Poprade poslal do vyšetrovacej väzby. Tieto praktiky pripomínajú 50. roky v čase stalinizmu a zdá sa, že papaláši v Poprade sa dostali na úroveň svojich komunistických predchodcov. . 

Budem preto sledovať a informovať na necenzurovaných stránkach o osude pána Oprondeka a jeho rodiny, s ktorou som v kontakte. A ďalšie otázky na políciu, prokuratúru a súd už budú mimoriadne nepríjemné a budem sa pýtať, prečo prokuratúra navrhuje ochrannú psychiatrickú liečbu u ľudí, ktorí ju evidentne nepotrebujú, ako v prípade Hedvigy Malinovej, Tatjany Šidlovej, alebo Mgr. Škriňu, len za to že sa domáhajú svojich práv a v prípade ľudí, ktorí zjavne potrebujú odbornú lekárku pomoc, ale už na príkaz miestneho papaláša porušujú zákon a Ústavu Slovenskej republiky. Na záver sa pýtam prečo takto promptne nekoná polícia v prípade skutočného výtržníctva a vyhrážania sa neprispôsobivými rómskymi asociálmi, napríklad v susedstve pána Oskara Dobrovodského a tisícov ďalších občanov na Slovensku a kladiem si otázku, kto je v tomto prípade v skutočnosti obeťou, viceprimátor a jeho rodina žijúca si v luxuse a blahobyte alebo rodina pána Oprondeka, kde k nezamestnanej dcére pribudol otec vo vyšetrovacej väzbe.

Vladimír Pavlík


    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka