"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Moderné zdravotníctvo na Slovensku              

         

Vážení čitatelia, Slováci a Slovenky!

V mojom druhom článku sa budem venovať problematike nášho zdravotníctva. Môj dobrý kamarát, ktorý je lekár, mi poskytol určité informácie ohľadom financovania a kšeftovania v našom zdravotníctve. Jeho meno  však v jeho vlastnom záujme nebudem menovať, nakoľko na Slovensku vládne momentálne tvrdý socializmus a každý, kto vyjadrí svoj názor, ktorý nezapadá do trápnej ideológie súdruhov zo SMERU, môže prísť o prácu, o živobytie… Jasným príkladom je prepustenie Mariana Mišuna z radov Mestskej polície v Trnave, a to len za to, že vyjadril svoj názor. Preto, aby som môjho dobrého priateľa-lekára ušetril od takéhoto osudu, zostane tento  človek v anonymite.

Opíšem vám systém financovania nemocníc, ktoré patria pod VÚC-ky, teda tých menších nemocníc, ktorých je drvivá väčšina a sú financované samosprávami. Pripomeniem, že v týchto nemocniciach je hospitalizovaný najvyšší počet  pacientov. Dnešné “moderné“ zdravotníctvo môžeme rozdeliť do dvoch sfér - a to sféra nemocničná a ambulantná. Bežného človeka určite nenapadne, aký rozdiel by medzi týmito sférami mohol existovať, ale, žiaľ existuje! Podľa vyjadrenia lekára je ambulantná starostlivosť na úplne inej úrovni - paradoxne vyššej. Natíska sa otázka, prečo? Priblížime si teda systém fungovania nemocníc. Pacient dostane takmer vždy lepšie lieky v ambulancii ako počas hospitalizácie v nemocnici. Určite sa pýtate ako je to možné? Ako sa zdravie človeka môže deliť na dve sféry - nemocničnú a ambulantnú? Veru tak, vážení občania. Na Slovensku sa už aj zo zdravotníctva stal ťažký biznis. Každému pacientovi, ktorý bol hospitalizovaný v nemocnici, muselo prísť čudné to, že za lieky, ktoré mu boli podávané v nemocničnom zariadení, nezaplatil nič. A tu narážame na kameň úrazu! Systém funguje tak, že nemocnica dostane síce paušálnu úhradu za pacienta, ktorá je hradená z poisťovne daného pacienta, ale tomu sa poskytuje vo väčšine prípadov len základná liečba, ktorá je veľa krát nedostačujúca. Ale to netrápi ani tých najsociálnejších zo sociálnych! Základom je za každú cenu ušetriť na liečbe! Uvedieme si teda jeden príklad. Nemocnica dostáva za hospitalizáciu pacienta paušálnych napr. 600 Eur – bez ohľadu na dĺžku hospitalizácie, či objem poskytnutej liečby a starostlivosti.  Ale dotyčnému pacientovi poskytne liečbu napr. len za 200 Eur. Čiže 400 Eur nám niekde mizne. Pýtate sa kde? Samozrejme sa tieto peniaze nachádzajú na účtoch nemocníc, ale ak si myslíte, že tieto peniaze sa použijú na chod nemocnice, hlboko sa mýlite! Takto ušetrené peniaze - peniaze ušetrené na úkor bezmocných pacientov, sa rozdelia medzi riaditeľa, primárov a manažérov. Preto sa nečudujme, že v zdravotníctve sa vo veľkom štýle musí šetriť! Toto vám však nesprostredkuje v hlavnom vysielacom čase žiadna televízia! Verejné média zavádzajú a klamú, keď tvrdia, ako na Slovensku dokážeme pacientov efektívne a kvalitne liečiť. Kvalita poskytovania zdravotných služieb je veľakrát na hrane zákona, ale najsociálnejší zo sociálnych sa vedia vždy vynájsť a obhájiť si takéto konania, ktoré nie sú hodné ani Antikristovi! Je prakticky nemožné právnicky dokázať, že pacientovi by sa dal zachrániť život, keby na Slovensku fungoval zdravotnícky systém, ktorý sa podobá aspoň z vlaku systémom vyspelých krajín.

Čo sa týka odmeňovania lekárov. Nemenovaná primárka Interného oddelenia má na výplatnej páske 4.500 Eur v čistom. Nemyslíte si však, že táto suma odzrkadľuje jej prácu v prospech pacientov. Väčšiu polovicu tejto sumy tvoria odmeny  za šetrenie na liečbe pacientov! Čiže tento systém je výhodný najmä pre lekárov na vedúcich pozíciách, ktorí si urobili z choroby biznis. Čím lacnejšiu liečbu poskytnú, tým viac dostanú na odmenách a nepochybujem o tom, že budú na poradách vyzdvihnutí  za príkladne šetrenie! Ale okrem primárov tu máme ešte jeden extrém, a to sú mladí lekári, ktorí nastúpia do práce hneď po ukončení lekárskych fakúlt. Na strane jednej, takíto lekári vlastnia síce titul MUDr., ale s výkonom samotnej lekárskej práce nemajú takmer žiadne skúsenosti. Pre nemocnice sú však čerství absolventi medicíny lacnou pracovnou silou. Keď uvážime, že začínajúci lekár zarobí v priemere 550-700 Euro, tak je to na smiech. Títo mladí lekári teda nemajú inú šancu, než robiť nočné služby a nadčasy. Samozrejme, je to znovu výhodne pre nemocnice, lebo neatestovaný lekár za službu dostane podstatne menej ako jeho atestovaný kolega. Zaujímavé je, že nad kvalitou poskytovaných zdravotných služieb sa nezamýšľajú ani primári jednotlivých oddelení, ani samotný riaditeľ. Nemôžeme ale zabudnúť na výnimky! Keď sa náhodou stane vážny úraz nejakému papalášovi alebo  švagrovi riaditeľa, tak je ochotný aj o polnoci dobehnúť sám atestovaný primár so svojím tímom! Zaujímavé je aj postupovanie zdravotných poisťovní. Tie zaplatia len určitý počet hospitalizácií za kalendárny mesiac. Takže počet osôb, ktoré môžu byť v danom mesiaci hospitalizovaní, je vopred určený. Preložene do ľudskej reči: Ak má nemocnica lôžkový limit 60 osôb za mesiac a náhodou by ochoreli ešte dvaja, prekročili by limit a poisťovňa by hospitalizácie za týchto dvoch už neuhradila. Preto každý nech si dá pozor na to, či si môže dovoliť ochorieť, lebo tabuľky nepustia! Paradoxné je, že táto schéma funguje aj naopak. Čiže ak nemocnice dostanú zaplatené za 60 lôžok, musí sa táto kapacita naplniť. Preto sa nečudujte, keď vás silou mocou budú chcieť hospitalizovať, aj keď to nie je nevyhnutné - plán sa musí plniť na sto percent súdruhovia! Skutočný zdravotný  stav nezaujíma nikoho. Zdravotníctvo ovládli štatistiky. Preložené do ľudskej reči: Ak je stav na konkrétnych oddeleniach vyšší ako by mal byť, tak sa prepustia pacienti aj tí, ktorí liečbu ešte potrebujú, a naopak, keď je podstav, tak sa umelo  prijímajú pacienti, ktorých zdravotný stav nevyžaduje hospitalizáciu.

Ďalšou absurditou by sme mohli označiť tzv. Štandardy a Európske ISO Normy. V médiách vidíme obhajovať tieto nezmysly kadejakých gaunerov z vysokej politiky, ale pýtam sa vás páni odborníci: Mal už niekto z vás miesto bielych golierov oblečený biely plášť? Stál niekto z vás nad lôžkom pacienta? Nie je to znovu len nejaký biznis? Pre tých, ktorí vlastnia auditorske firmy, ktoré tieto nezmyselné normy kontrolujú? Určite to nie sú poctiví lekári s dlhoročnou praxou… Opíšeme si teda, ako to v nemocnici vypadá po získaní týchto neskutočne dôležitých Štandardov a Noriem. Sestričky, ktoré musia podľa týchto noriem a štandardov postupovať, sú znechutené, unavené a každý týždeň si musia kupovať nové perá, pretože tieto normy z nich spravili úradníčky. Nejaký určite dobre vyškolený súdruh si totiž zmyslel, že na oddelenie, kde leží 20 ťažko chorých ľudí, častokrát imobilných a trpiacich v bolestiach, stačí v nočnej službe 1 sestra. Na zamyslenie je, že táto sestra strávi minimálne 3 hodiny zo svojej 12-hodinovej službe písaním hlásení - ako je všetko v poriadku, ale už nemá čas podať pacientovi čaj, či prebaliť ho, alebo polohovať.  Darmo, Únia si to želá… Pacienti dostali to, čo potrebovali, podpísané, podčiarknuté a Únia a auditori sú spokojní! A sťažovať sa na nedostatok zdravotnej starostlivosti, nech vás ani nenapadne - všetko je zdokumentované a zapísané! A od samého Antikrista opečiatkované!

Ďalším zaujímavým javom je šetrenie v zdravotníctve v podobe rušení oddelení. Niektoré oddelenia nemocníc sa rušia, čiže ak máte tú smolu a trpíte nejakou chorobou, ktorú liečilo konkrétne oddelenie v nemocnici v meste, v ktorom bývate, môže sa stať, že ak budete chcieť byť ošetrení, budete  musieť za ošetrením cestovať niekoľko desiatok kilometrov. Ak budete mať to šťastie, bude vám poskytnutý odvoz zdravotnou dopravnou službou. Ako vieme, spoločnosti poskytujúce takéto služby sú súkromné, takže majiteľom a akcionárom takýchto spoločností  toto “šetrenie” určite bude vyhovovať. Poďme ale ku konkrétnym číslam a faktom. Nemocnica v Martine pod vedením  dnes už bývalého riaditeľa, zakúpila endoskopickú zostavu v hodnote 135 tisíc Eur. O tri týždne neskôr zakúpila na vlas rovnaký prístroj aj Jeseniova lekárska fakulta - blízka inštitúcia martinskej nemocnice. Sumu, ktorú  za identický prístroj fakulta zaplatila, predstavuje 204 tisíc Eur. Vysvetliť si to môžeme možno takto: Asi cena za prístroj v priebehu 3 týždňov dramaticky stúpla zo 135 na 204 tisíc Eur. Občania upokojím Vás však! Verejná súťaž prebehla v poriadku a neboli porušené žiadne pravidlá! Zdá sa vám to priveľa? Vážení, zhlboka sa nadýchnite, budeme pokračovať. Martinská nemocnica zakúpila ešte jeden prístroj. Jedna sa o endomikroskop v hodnote 325 tisíc Eur. Každému z vás sa z takejto sumy určite zahmlie pred očami, ale podržte sa. To, čo si prečítate, by mohlo spôsobiť váš kolaps a je otázkou, či by sa na vašu diagnózu našlo správne oddelenie v nemocnici  v mieste vášho bydliska. TENTO PRÍSTROJ LEŽAL V SKLADE NEVYUŽITÝ TAKMER 3 ROKY!!! Bývalý riaditeľ Bánovčin sa vyjadril takto: “Keby sme boli mali všetko tak, ako by som si to vedel ideálne predstaviť, tak mohol byť tento prístroj použitý.” Viete, pán Bánovčin, a keby bolo všetko tak, ako by som si to ja ideálne vedel predstaviť, tak by tento prístroj mohol už dávno slúžiť výskumu a už dávno by mohol byť použitý na liečbu pacientov! Pokiaľ každý riaditeľ nemocnice bude postupovať tak ako Vy, tak sa nebudú rušiť oddelenia, ale budú sa rušiť celé nemocnice! Ako je možné, že investujete do drahej, často nehorázne predraženej techniky, ktorá namiesto toho, aby slúžila, leží niekde v kúte takmer 3 roky? Už aj bývalý minister zdravotníctva Rudolf Zajac priznal, že umierajú ľudia, lebo je nedostatok prístrojov, tak ako je možné, že si dovolíte vynaložiť niekoľko stotisícové prostriedky na niečo, čo zapadá prachom? My sa  na Vás ale nehneváme, my občania a aj zdravotníci Vás vieme pochopiť. Biznis je biznis!

                                                              
Ale aby sme si efektivitu systému potvrdili, spomeniem si na slová bývalého ministra zdravotníctva Uhliarika, ktorý nás kŕmil ako také teliatka, splaškami o tom, ako klesli ceny liekov. Ale áno pán minister, máte pravdu - ceny liekov naozaj klesli, ale pacienta nezaujíma celková cena lieku, ale DOPLATOK za konkrétny liek. Cena lieku sa totiž skladá z 2 položiek - a to položky, ktorú hradí poisťovňa a doplatkom, ktorý hradí občan. Napríklad liek, ktorý stál 30Eur, zaplatila poisťovňa 28Eur a pacient doplatil 2 Eurá. Teraz ten liek síce zlacnel o 10 Eur - čiže stojí 20 Eur, ale s tým rozdielom, že pacient si zaň doplatí 10 Eur namiesto 2 Eur - a to je pre pacienta dôležité! Obhajujete sa tým, že lekári a pacienti majú možnosť vyberať si  generiká - čiže náhradu originálneho lieku, ale už neinformujete o tom, že generiká neboli nikdy odskúšané a obsahujú rôzne prídavné látky (aditíva), a nikto vlastne nevie, čo tieto látky v tele človeka môžu vyvolať. Pacienti, ktorí tieto lacné náhrady užívajú, sú teda len akýmisi pokusnými králikmi.

          V dnešnej chorej dobe je pre lekárov najdôležitejšie postupovať v súlade so zákonom a hlavne podľa ŠTANDARDOV a EURÓPSKYCH ISO NORIEM! Lekári určite jednajú v súlade so zákonom, ale dovolím si povedať, že väčšine  poctivých lekárov je z toho minimálne zle! V súlade so zákonom a normami totiž často znamená  proti zdravému rozumu!

Na záver chcem vyjadriť podporu všetkým poctivým (ktorých je verím, že väčšina) zdravotným pracovníkom. Treba si uvedomiť, že za zlý stav v našom zdravotníctve nemôžu ani lekári, ani zdravotné sestry. Tí sa stali len otrokmi tohto zhnitého systému, ktorý nás všetkých ožobračuje. Nie lekári a zdravotníci nesú zodpovednosť  za rušenie oddelení a za znižujúcu sa kvalitu služieb. Vinní sú tí najsociálnejší zo sociálnych z vysokej politiky a ich parťáci z rôznych finančných skupín.

S pozdravom
Lukáš Kopač

    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka