"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Statočný policajt nemá u policajnej mafie šancu              

      V júni 1995 nastúpil, hovorme mu napr. pán Jozef, pracovať  ako starší referent špecialista na Úrad finančnej polície  Prezídia PZ v očakávaní, že práca na tejto zložke PZ bude zaujímavá a bude ho baviť. Už po krátkom čase sa jeho očakávania o tejto práci naplnili a práca ho nielenže bavila, ale dá sa povedať, že časom sa stala jeho  ďalším koníčkom.

      Od svojho nástupu do práce bol vyčlenený na teritórium Záhoria, oblasti, ktorej sa dovtedy z pracovníkov finančnej polície nikto nevenoval.
Počas svojho pôsobenia na Úrade finančnej polície alebo neskôr na Úrade boja proti organizovanej kriminalite, kde bola finančná polícia začlenená tam  pracoval na prípadoch ako

  • reťazové podvody s výbermi DPH, nezákonné obchody s liehom, zmenkové podvody, neskôr bol vyčlenený na prácu v tíme na dokumentovanie podozrenia z podvodu pri dostavbe jadrovej elektrárne  Mochovce,  dokumentovanie jednej časti prípadu „kyselinári“ a podobne. Za svoju prácu v policajnom zbore bol viackrát odmenený (za dokumentovanie zmenkového podvodu  osobne policajným prezidentom).

      V poslednom čase pracoval na dokumentovaní ekonomickej trestnej činnosti zločineckej skupiny „Štvrtecký“ a prípadov neodvádzania dane pri dovoze potravinárskeho tovaru na územie SR so spôsobenou škodou pre štátny rozpočet vo výške niekoľko desiatok mil. € .
 
      Po nástupe nového riaditeľa  ÚBOK odbor Západ p. Chudého sa výsledky a hlavne klíma na tunajšom odbore začala podstatne meniť. Postupne bolo vyhodených niekoľko pracovníkov, medzi nimi i takí, ktorí dosahovali výborné výsledky a boli predchádzajúcimi nadriadenými za svoju prácu odmeňovaní. Postupne pochopil, že v danom prípade ide o presadzovanie si osobných záujmov a záujmov jeho nadriadených, pričom mu pri tejto jeho činnosti verne slúžili jeho zástupca p. Králik a čo sa týka prípadov dokumentovaných na oddelení finančnej polície i jej vedúci p. Kramár. (niektoré realizačné návrhy spracované na oddelení finančnej polície boli jednoducho neodoslané). Touto činnosťou p. Chudého bol postupne znefunkčňovaný celý odbor a tiež oddelenie finančnej polície. Stačí sa momentálne pozrieť na počet pracovníkov vyčlenených na teritórium Záhoria a Trnavy...

      Čo sa týka jeho dokumentovania prípadu dovozu potravín na Slovensko po tom, ako  zabezpečil do prípadu hlavného svedka, ktorý sa dovtedy zo strachu skrýval v zahraničí (po porade nadriadených ho vyšetrovateľ odmietol vypočuť ) a zaistil účtovné doklady v spoločnosti, kde sa podvody organizovali mu na druhý deň bolo riaditeľom p. Chudým oznámené, že na ÚBOK odbor Západ končí bez udania dôvodu a v prípade, že by sa rozhodol inak urobí všetko preto aby odišiel. To isté mu bolo oznámené aj riaditeľom p. Ševčíkom. Vzhľadom k tomu, že následne bol oslovený niekoľkými osobami, ktoré mu potvrdili súvislosť rozhodnutia riaditeľa o jeho vyhodení v súvislosti s dokumentovaním uvedeného prípadu sa rozhodol podať žiadosť o uvoľnenie z policajného zboru s odôvodnením „že jeho nadriadení nemajú o jeho prácu záujem“. Jeho žiadosť bola riaditeľom ihneď podpísaná a k 31.1.2010 odišiel do civilu s nárokom na výsluhový dôchodok, ktorý momentálne poberá.

      Dňa 26.7.2010 doporučeným listom zaslal na Prezídium PZ žiadosť o znovuprijatie do policajného zboru. V žiadosti uviedol okolnosti, za akých z policajného zboru odišiel i podmienky za ktorých by bol ochotný sa do zboru vrátiť. Z dôvodu, že na jeho žiadosť doteraz nebolo reagované bol uskutočnený telefonický rozhovor s novým riaditeľom ÚBOK-u  pplk. Mgr. Petrom Krajíčkom z ktorého vyplynulo, že ÚBOK Prezídia PZ jeho žiadosťou nedisponuje. Navyše mu bolo p. Krajíčkom oznámené, že momentálne Odbor Trnava nedisponuje voľnými miestami, ktoré by vyhovovali jeho žiadosti. Je to nanajvýš zaujímavé zistenie, keď si zoberieme do úvahy skutočnosť, že prípady týkajúce sa ekonomiky nemá v Trnave kto preverovať...

      Preto sa zároveň s jeho žiadosťou o znovuprijatie do zboru sa pýtam, či na danom odbore ide iba obsadzovanie tabuľkových miest alebo aj o preverovanie konkrétnych prípadov. Všetci zainteresovaní dobre vedia akým spôsobom boli niektorí pracovníci v poslednom období uvoľnení a akým spôsobom boli obsadené voľné miesta (nie je predsa možné, aby na voľné miesta po pracovníkoch z Trnavy boli dosadzované osoby z Prievidze a prácu v Trnave nemal, kto robiť.)

      Keďže o skutočnostiach za akých bol zo zboru uvoľnený konkrétne popísal v žiadosti o znovuprijatie a nie je mu jasné ako bola jeho žiadosť vybavená, tak sa  obrátil na nového riaditeľa odboru s touto jeho žiadosťou resp. o osobné stretnutie v ktorom by konkrétne objasnil svoje rozhodnutie podať  žiadosť o prijatie do policajného zboru. Hoci uvedené listy poslal doporučene, do dnešného dňa nikto na ne nereagoval. Všetko nasvedčuje tomu, že slovenská polícia, nech už je súčasťou akejkoľvek koalície, neslúži občanom.

Vladimír Pavlík

    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka