"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Dôrazný protest slovenských mediálnych prostitútok – súhrn fikcie a reality

          Slovenské mediálne prostitútky spolu s domácimi a zahraničnými mimovládnymi a ľudskoprávnymi organizáciami dôrazne protestujú proti rasizmu, segregácii a intolerancii voči rómskym žiakom, ktoré na nich páchajú deti majoritnej väčšiny za pomoci a podpory rodičov a učiteľov. Svojich rómskych spolužiakov neustále šikanujú, kradnú im desiate, bijú ich, opľúvajú ich, berú im veci osobnej potreby a lúpežne ich prepadávajú. Medzi obzvlášť zavrhnutiahodné prípady cynizmu, rasizmu a segregácie patrí aj to, že hoci vši, ktoré sú súčasťou rómskeho spoločenstva, Európska únia vyhlásila zo zákona za chránené živočíchy, rodičia majoritných detí, ktoré môžu byť hrdé, že tieto chránené živočíchy z rómskych detičiek sa presťahovali aj do ich vlasových častí, ich naopak hrubým a bezcitným spôsobom likvidujú. A to nie je všetko, oni sa dokonca aj verejne sťažujú, no vďaka slovenským politikom, pod dohľadom Európskej únie, tieto ich sťažnosti ostávajú nevypočuté.   

          Slovenské mediálne prostitútky sú hrdé na to, že sa môžu spolupodieľať na postupnej likvidácii slovenského národa cez ekonomiku a rómsky problém, ktorý sa začal realizovať v roku 1994 s konečným výsledkom, aby za cca 70-80 rokov boli Slováci menšinou vo vlastnom štáte. V zmysle nášho kréda „podržíme každému, kto dobre zaplatí“, zastávame názor, že Slovákov nemožno považovať za svojbytný národ a preto požadujeme, aby postupná likvidácia slovenského národa cez ekonomiku a rómsky problém, bola zrealizovaná na urýchlenú likvidáciu tohto národa. Preto oceňujeme experimenty slovenskej pravice za súhlasného mlčania ľavice a tzv. národných strán na slovenskom národe cez ekonomiku, pri ktorej už dokázali sofistikovaným spôsobom nahradiť koncentračné tábory a plynové komory a sociálne samovraždy zaradili do kolónky – nevyhnutné ekonomické reformy.

          Slovenské mediálne prostitútky žiadajú Európsku úniu, slovenskú vládu a parlament, aby zdesaťnásobnila dotácie na podporu sexuálneho styku medzi rómskymi rodinnými príslušníkmi, a o takto narodené detičky až po ich dospelosť, teda, do konca života, sa o nich staral štát. Vyjadrujeme hlboký obdiv a úctu slovenskej polícii, SIS a prokuratúram, že doteraz sú k tejto problematike slepí, nemí a hluchí a že ohľadom tejto komunity ignorujú aj to, že sexuálny styk medzi rodinnými príslušníkmi je trestným činom. Treba si uvedomiť, že keď takéto detičky podrastú, môžu beztrestne kradnúť, lúpiť a zabíjať, pričom nebudú trestne zodpovedné.

          Slovenské mediálne prostitútky spolu s mimovládnymi a ľudskoprávnymi organizáciami dôrazne žiadajú Európsku úniu, slovenskú vládu a parlament o mimoriadny zákon, podľa ktorého sa slovenský národ bude musieť prispôsobiť dedičným návykom našich rómskych spoluobčanov, ktorí potom konečne nadobudnú pocit, že sú plnoprávnymi občanmi tohto štátu a že nie sú diskriminovaní a segregovaní. Končíme so slovami: dosť bolo rasizmu voči rómskej menšine, dosť bolo parazitovania na ich statočnej práci na prospech Slovenska.

Vladimír Pavlík    Facebook Print Friendly and PDF
             
Hlavná stránka