"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Výzva kresťanov z kandidačnej listiny Obyčajných ľudí a nezávislých osobnosti          

            Vo svojej emailovej pošte som našiel nasledujúci dokument, ktorý po preštudovaní a konzultácii s tými, ktorí prevádzkujú túto stránku, som sa ho rozhodol uverejniť. Nie preto, aby som robil nejakú reklamu vyšinutému narcisovi s prvkami zákernosti a podlosti Igorovi Matovičovi – viď článok pod nadpisom: Obyčajný podliak Igor Matovič, uverejnený na tejto stránke 8. 8. 2010, ale dať priestor hlbokým a vnímavým myšlienkam týmto kresťansky založeným mladým ľuďom, ako aj preto, že naše mediálne prostitútky to odignorovali a to aj napriek tomu, že tento dokument dostali.

Vladimír Pavlík


Dňa 2. marca 2012 sa v Žiline uskutočnila tlačová konferencia kresťanov - kandidátov do NR SR na kandidátke Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti.

 

Reprezentantmi týchto kresťanov na tlačovej konferencii v Žiline boli:

Krestania v OLaNo,2.jpg

Predný rad zľava: Štefan Kuffa, Ľubomír Bechný, Richard Vašečka, Erika Jurinová, Branislav Škripek
Zadný rad zľava:  Radomír Kizek, MIlan Kuriak, Anton Frič, Rastislav Sitár a Tomáš Kováčik

Prítomní kandidáti v krátkosti predstavili témy
- kresťan v politike
- tradičné hodnoty a ich ochrana
- rodinná politika
a následne odpovedali na otázky novinárov. Výstupom z tlačovej konferencie je Tlačové vyhlásenie, ku ktorému sa prihlásilo 38 kandidátov.

 

Spoločné vyhlásenie kandidátov hlásiacich sa ku kresťanským hodnotám
na kandidátke Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti.

Vážené dámy a páni novinári, milí hostia, občania, milí priatelia!     

Slovensko sa hrdí titulom kresťanskej krajiny. V sčítaniach ľudu sa viac ako 70% z nás hlási k tomu, že vyznáva kresťanské hodnoty, verí v Boha, patrí do cirkvi. Sme slobodnou krajinou, našou výsadou je demokratické zriadenie, ktorého súčasťou je aj rôznorodosť politických strán a hnutí.  

My, kandidáti hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti sme sa dnes zišli, aby sme našim voličom ukázali, že kresťania nie sú iba v stranách, ktoré majú kresťanstvo v názve, ale že sú aj na našej kandidátke. Sú to pritom ľudia, ktorí svoju vieru žijú a podľa nej konajú, ktorí sú najskôr kresťanmi, až potom politikmi, poslancami, starostami, učiteľmi. Jediná závislosť, ktorú deklarujú, je závislosť na Bohu, Ježišovi Kristovi a Desatore, ktoré sa snažia aplikovať do svojho života a ktorým sa budú riadiť aj v prípade zvolenia do parlamentu.               

Aj kvôli podnetom ľudí, s ktorými sa stretávame, chceme touto cestou povedať, že aj po odchode viacerých hodnotných osobností z našej kandidátky sú na nej stále kresťania, ktorí sa za svoju vieru nehanbia, práve naopak, je pre nich zdrojom ich hodnôt a sily do práce a obetovania sa pre druhých.            

Chceme tiež povedať, že nejdeme do politiky preto, aby sme uspokojili svoje ambície. Práve naopak, svoje povolanie do politiky a na túto kandidátku vnímame ako pozvanie od Najvyššieho k práci pre iných. Uvedomujeme si, a dôkazom sú aj súčasné krízy, že správa vecí verejných potrebuje ľudí s hodnotami, ľudí, pre ktorých morálka je ďaleko viac ako peniaze, úspech či sláva. Zároveň si uvedomujeme, že politické pôsobenie nie je jednoduchá vec, že ak to politik myslí vážne, je to predovšetkým obeta pre iných.         

Dnes chceme povedať, že aj po voľbách budeme spolupracovať - tí, ktorí sa dostanú do parlamentu s tými, ktorí ostanú vo svojich doterajších zamestnaniach. Uvedomujeme si, že nemôžeme byť expertmi na všetko, a preto podpora poslancov zo strany nezvolených a vzájomná spolupráca je pre nás veľmi dôležitá. Rovnako pre poslancov je dôležité počuť, čo trápi ľudí a mať s nimi neustále spojenie nielen na predvolebných stretnutiach, ale aj po voľbách.      

Medzi nami sú katolíci aj protestanti. Toto však ani zďaleka nie je dôvod, pre ktorý by medzi nami boli rozpory. Práve naopak, vzájomným spoznávaním sa a rešpektovaním sa navzájom obohacujeme a posúvame sa.          

Jedným z našich snov je spolupráca kresťanov bez ohľadu na príslušnosť k tej ktorej denominácii, ale aj bez ohľadu na to, ku ktorej strane, hnutiu patríme. Sme presvedčení, že takáto spolupráca aj na parlamentnej úrovni je veľmi potrebná a môže viesť k tvorivému dialógu, vzájomnému obohacovaniu sa a šíreniu dobra v našej krajine aj za jej hranicami.

Sme teda tu, kandidáti Obyčajných ľudí a nezávislých osobností, aby sme ľuďom dali možnosť voliť na našej kandidátke kresťanov, ktorí sú nimi nielen podľa mena, ale najmä podľa svojich životov. Vyzývame týmto všetkých, aby išli voliť. Či budú voliť toho či iného kandidáta, najmä nech volia charakterných a čestných ľudí. Je to naša povinnosť ako kresťanov aj ako občanov tejto krajiny.

V Žiline 2. marca 2012

Pod toto vyhlásenie sa podpisujú:

Erika Jurinová
Ľubomír Bechný
Richard Vašečka
Tomáš Kováčik
Radomír Kizek
Štefan Kuffa
Rastislav Sitár
Ján Košturiak
Anton Frič
Katarína Ďurčanská
Helena Mezenská
Milan Stripaj
Milan Murin
Ľudmila Seppová
Albert Otruba
Benedikt Trnovec
Tibor Veselý
Ján Podhájecký
Anna Schlosserová
Iveta Záremská
Marek Kažimír
Ľubica Gurišová
Mária Fábianová
Vladimír Leško
Martin Fecko
Peter Halušťok
Vladimír Falat
Mária Ritomská
Stefan Mesaros
Milan Kuriak
Anton Mihálik
Vanda Rybanská
Branislav Škripek
Jozef Komár
Cecília Sinajová
Jaroslav Džunko
Ivan Hrdlička
Igor Matovič


    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka