"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Je Peter Getting z Plus 7 dní antifašistom, alebo fašistickým pohrobkom, ktorý sa hrá na antifašistu?

                 Redaktor týždenníka Plus 7 dní Peter Getting je zvláštny druh novinárskeho exota z kategórie trtošiacich pregrcávačov typu ctihodného dona Dobroslava Trnku, bývalého generálneho prokurátora, ktorí neustále hľadajú fašistov a extrémistov všade tam, kde im to vyhovuje, zabúdajúc pritom na skutočných fašistov, extrémistov, sadistov a psychopatov z vysokej politiky, finančných skupín, či židofašistických lichvárov zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu, ktorí vedome a cieľavedome cez ekonomiku potláčajú najzákladnejšie práva a slobody občanov. Dokonca zločiny proti ľudskosti systémom hitlerovských fašistických metód kolektívnej viny na nevinných, považujú za nevyhnutné ekonomické reformy. Samozrejme, aj sociálne samovraždy!!!

          To ale Petra Gettinga vôbec netrápi, veď je mediálnou prostitútkou práve takýchto ponovembrových fašistických a extrémistických pohrobkov. Keď som na internete 24. januára 2012 objavil jeho článok v dotyčnom týždenníku pod nadpisom: Nepotrestaní komunistickí pohrobkovia, mal som také tušenie, že zaručene tam objavím aj nejakú jeho perlu na Slovenskú pospolitosť. Hoci len v jednej vete, no stála za to. Je zaujímavé že na tých súčasných komunistických pohrobkoch nenechal ani jednu suchú nitku, pričom ani slovom nespomenul komunistických pohrobkov, ktorí po Novembri 1989 zahodili červené legitimácie a prakticky obsadili všetky politické strany, ba dokonca zakladali aj týždenník Plus 7 dní. Lebo keď mu už tak vadia súčasní komunistickí pohrobkovia, no neprekáža mu napr. ctihodný prednovembrový normalizačný Žid súdruh Mešťan, ktorý pred novembrom 1989 bojoval proti sionizmu a po pretransformovaní bojuje teraz proti tým, ktorí sionizmus odsudzujú, malo by vedenie Plus 7 dní zvážiť, či Peter Getting nepotrebuje psychiatrickú pomoc.

          Ale vráťme sa k tej jeho vete, ktorá sa dotýka Slovenskej pospolitosti, citujem: „Fašistická Slovenská pospolitosť bola pritom rozpustená ako politická strana práve pre program, v ktorom hlásala zmenu demokracie na stavovský štát, bežný vo fašistických režimoch.“ Na druhý deň, 25. januára som požiadal dvoch priateľov v Bratislave či by nemohli zistiť, či behom posledných šesť mesiacov nebol Peter Getting hospitalizovaný v niektorej bratislavskej nemocnici, či mu nebol prevedený nejaký operačný zákrok na mozgu, a či náhodou sa pri tomto zákroku súčasťou jeho mozgu nestali aj piliny či otruby, ktoré sa tam nejakým záhadným spôsobom mohli dostať.    

          Takže si trochu priblížme, za čo bola Slovenská pospolitosť – Národná strana rozpustená. Začalo sa to v roku 2005 podnetom rasisticko-extrémistického žoldáka označkovaného skratkou JUDr. Daniela Mila, ktorý v tom období stal na čele žoldáckej rasisticko-extrémistickej luzy pod názvom: Ľudia proti rasizmu. Keďže s týmto sa stotožnil aj vtedajší generálny prokurátor s minulosťou násilníka a vydierača ctihodný don Dobroslav Trnka, ktorý vo svojom paškvile, ktorý bol 31. 10. 2005 doručený na Najvyšší súd SR, v drvivej väčšine obsadený prednovembrovými pohrobkami komunisticko-fašistickej ideológie, sa píše aj toto: „...že uvedená politická strana svojimi stanovami, svojim programom a svojou činnosťou PORUŠUJE Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy.“

Najvyšší súd vedený predsedníčkou senátu a prednovembrovou ortodoxnou boľševičkou Idou Hanzelovou vo svojom rozsudku o rozpustení SP - NS napísal aj toto:

          Podľa § 2 zákona strana nesmie svojimi stanovami, svojim programom, alebo svojou činnosťou porušovať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy.

          Z uvedenej dikcie zákona vyplýva, že generálny prokurátor môže vždy, ak dospeje k záveru, že strana porušuje svojimi stanovami, svojim programom alebo činnosťou ústavu, zákony alebo medzinárodné zmluvy, podať návrh na jej rozpustenie. Ide o návrh, KTORÉHO PODANIE NIE JE PODMIENENÉ ŽIADNOU PRÁVNOU SKUTOĆNOSŤOU, OKREM VLASTNÉHO UVÁŽENIA GENERÁLNEHO PROKURÁTORA o dôvodnosti jeho podania. (Možno povedať, že aj takto vyzerá fašizmus a boľševizmus v praxi, keď ctihodný don Dobroslav Trnka s minulosťou násilníka a vydierača, ktorému neprekáža fašizmus, extrémizmus, sadizmus a psychopatizmus ponovembrových politických strán na páchanie zločinov proti ľudskosti a je ich poníženým sluhom, sa rozhodne „PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA.“ – pozn. autora V. P.)

          Keď si porovnáme text článku 5 Stanov o stavovskom štáte v podaní programu SP – NS kvôli čomu bola rozpustená, a porovnáme to s realitou fašizmu, extrémizmu, psychopatizmu a sadizmu, ako aj zločinmi proti ľudskosti zo strany ponovembrových koaličných strán a parlamentov, tak kto tu v skutočnosti porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy? Nebol to aj Dobroslav Trnka, ktorý je súčasťou týchto zločinov proti ľudskosti? Alebo je to v poriadku, keď sa to robí v rámci experimentov cez ekonomiku na slovenskom národe pod dohľadom židofašistických lichvárov zo Svetovej banky a MMF v súčinnosti s vlastizradnými slovenskými politikmi a zločiny proti ľudskosti sa dávajú do kolónky nevyhnutných ekonomických reforiem? Preto sa pýtam: dokedy sa bude Peter Getting hrať na antifašistu, ktorému neprekážajú fašistické zločiny ponovembrových politikov?

Pointa

          Hádam najväčším paradoxom bolo, keď nefašistická Slovenská pospolitosť už v tom období verejne usvedčovala fašistických pohrobkov z vysokej politiky ako aj ich ponížených prostitútov z Generálnej prokuratúry SR zo zločinov proti ľudskosti a doháňaní nevinných občanov cez ekonomiku k sociálnym samovraždám. Samozrejme, že vtedy mlčali aj mediálne prostitútky z Plus 7 dní či žoldáci z rasisticko-extrémistickej  organizácie Ľudia proti rasizmu.           

Vladimír Pavlík        


    Facebook Print Friendly and PDF
             
Hlavná stránka