"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Pokračovanie trestného oznámenia ohľadom genocídy na slovenských politikov              

                            V prvej polovici júna 2012 som podal trestné oznámenie podľa § 418, odsek (1), písm. b) – Genocídium na členov ponovembrových vlád a parlamentov od 1. januára 1993. Dnes uverejňujem uznesenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave 1, odbor kriminálnej polície, 1. oddelenie všeobecnej kriminality, moju sťažnosť voči tomuto uzneseniu a uznesenie Okresnej prokuratúry Bratislava 1. Vzhľadom k tomu, ako ma dotyčná prokuratúra upozornila, že náš právny poriadok nepozná princíp kolektívnej viny, s čím som sa stotožnil, budem pripravovať nové trestné oznámenie na konkrétne osoby, ktoré na tomto nesú hlavný diel viny: na troch slovenských premiérov Mečiara, Dzurindu a Fica, ako aj na troch predsedov slovenského parlamentu Gašparoviča, Hrušovského a Pašku. Súčasťou tohto trestného oznámenia bude aj návrh na vyšetrenie duševného stavu všetkých šiestich politikov, aby kolégium psychiatrov posúdilo, či menovaní boli či neboli schopní pochopiť, rozpoznať a posúdiť, že tie rozkradnuté stovky a stovky miliárd ktoré sa tu dlhodobo, vedome a cieľavedome rozkrádali a rozkrádajú počas ich funkcií, či dokonca podľa deravých zákonov, za ktoré ako premiéri či predsedovia parlamentov nesú zodpovednosť, či raz, v konečnom dôsledku tohto bezbrehého rozkrádania, nebudú chýbať na podporu a rozvoj slovenskej demografie, na podporu slovenskej rodiny.

Vladimír Pavlík     



                                                                                                                                 Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

                                                                                                                  
                                                                                                                     Orlové 6. 9. 2012

 

Vážení:
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave I
odbor kriminálnej polície
1. oddelenie všeobecnej kriminality
Sasinkova ul. č. 23
812 13 BRATISLAVA

 

VEC: Sťažnosť proti uzneseniu – ČVS: ORP-1126/1-OVK-B1-2012 LA

          V zákonnej lehote dávam sťažnosť proti Uzneseniu pod – ČVS: ORP-1126/1-OVK-B1-2012 LA, podpísanú vyšetrovateľom PZ kpt. Mgr. Ivanom Lauričom.

          Dokážem pochopiť, že v Slovenskej republike, kde je vysoká politika najorganizovanejšou zločineckou a zlodejskou profesiou, dokonca dobre platenou z našich daní, že polícia tu musí byť len v úlohe poníženej slúžky, o ktorej títo najorganizovanejší zločinci a zlodeji rozhodujú. Pokiaľ by polícia v skutočnosti bola nezávislá, tak uznesenie pána vyšetrovateľa by som považoval za humoristický či silvestrovský príspevok. Pokiaľ by polícia bola nezávislá, tak by sa napr. nikdy nemohlo stať, že v mene najorganizovanejších zločincov, zlodejov a parazitných darmožráčov z ponovembrových vlád a parlamentov táto republika každoročne príde o cca 6-7 miliárd eur cez korupciu a daňové úniky. Chápem aj to, že polícia musí postupovať podľa zákonov, ktoré títo najorganizovanejší zločinci a zlodeji nechajú schváliť v organizovanom bodreli pod názvom slovenský parlament.

          To, že pán vyšetrovateľ dokázal v uznesení napísať takú perlu, citujem: „V tomto je potrebné poznamenať aj skutočnosť, že zákonodarná a výkonná moc štátu má len obmedzené možnosti ako zmeniť zlú ekonomickú situáciu, ktorá môže byť či už regionálna, štátna, alebo až celosvetová. Tieto zmeny sa však týkajú celej spoločnosti rovnako a nie sú nasmerované voči konkrétnej skupine obyvateľov, konkrétne „majoritnej skupiny slovenských žien“. Takže mám tomu rozumieť tak, že za všetky tieto zločinecko-zlodejské zákony nemôže zákonodarná a výkonná moc, ale nejakí nepriatelia z Marsu? Ako pán vyšetrovateľ dospel k záveru, že zmeny sa týkajú rovnako celej spoločnosti, teda, s rovnakou mierou pre politika a občana? Taktiež si myslím, že bránenie cez ekonomiku rodiť deti sa nevzťahuje na mužov, ale len na majoritu slovenských žien – a na rozdiel od pána vyšetrovateľa tvrdím – a realita za posledných 15 rokov to dokazuje, že bránenie rodiť deti cez ekonomiku je robené vedome a cieľavedome. Či táto majorita nie je súčasťou slovenského národa?

          Keďže o polícii rozhodujú práve tí politickí zločinci, ktorí realizujú genocídu na väčšinovej majorite slovenských žien, nejdem tu rozoberať vetu z uznesenia, citujem: „Uvedené trestné oznámenie nebolo možné doplniť ani výsluchom oznamovateľa, nakoľko v ňom neboli uvedené žiadne skutočnosti, ktoré by bolo možné výsluchom ozrejmiť, resp. spresniť, nakoľko sa jedná o domnelé konania, ktoré sú len veľmi všeobecného charakteru“.
Pokiaľ pán vyšetrovateľ tvrdí, v mojom oznámení neboli uvedené žiadne skutočnosti, tak mu navrhujem, aby zahájil trestné stíhanie voči mojej osobe za ohováranie a krivé obvinenie. A ja mu garantujem, že proti tomu nepodám žiadnu sťažnosť, dokonca budem žiadať prokuratúru, aby vypracovala obžalobu.

          Príslušnej prokuratúre, ktorá sa bude zaoberať touto sťažnosťou dôrazne navrhujem, aby tento problém konzultovala s odborníkmi zo sociológie, ktorí sa takýmito vecami zaoberajú. Pokiaľ som si ja osobne, ako súkromná osoba robil anketu medzi ženami, prečo nemajú záujem o rodenie detí, tak to zdôvodňovali zlými či katastrofálnymi ekonomickými podmienkami. Tými ekonomickými podmienkami, ktoré tu vedome, cieľavedome a dlhodobo zaviedli konkrétni zločinci a zlodeji z ponovembrových vlád a parlamentov ako výsledok ich rozkrádania a rabovania, lebo každému mysliacemu človeku je jasné, že to, čo malo ísť na rozvoj rodiny, na rozvoj demografie, na zvyšovanie pôrodnosti, tak aj tie prostriedky sa tu vedome a cieľavedome rozkrádali a rozkrádajú. Preto tvrdím, a vo svojom trestnom oznámení som predložil dostatok dôkazov, že túto genocídu slovenskí politici v zastúpení premiérov a predsedov parlamentov páchali a páchajú vedome, cieľavedome a s jasným úmyslom. Vzhľadom k tomu, že doteraz žiadna lekárska komisia nepredložila dôkazy, že miesto mozgu nemajú v hlavách piliny a otruby, ich konanie možno považovať za vedomé, cieľavedomé a úmyselné.

Vladimír Pavlík



                                                                                                                        


    Facebook Print Friendly and PDF
             
Hlavná stránka