"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Neuveriteľný cynizmus ministra školstva Čaploviča              

          V piatok 14. septembra 2012 ohľadom štrajku učiteľov povedal minister školstva Dušan Čaplovič aj toto: „Neviem, odkiaľ to mám zobrať. Od invalidov? Od dôchodcov? Od detí? Nie.“  Ako vidieť, minister školstva nezaprel svoj cynizmus a pohŕdanie nielen k učiteľov, ale aj k drvivej väčšine obyvateľov Slovenska pracujúcich v rôznych profesiách. Keďže každá ponovembrová koalícia sa tu správala ako zločinecko-zlodejská organizácia s vysokým stupňom sadizmu a psychopatizmu, také bude aj pokračovanie tohto článku.

Už ste dávno okradli a obrali o dôstojnosť invalidov, dôchodcov, deti...

          Takže poďme usvedčovať ministra Čaploviča ako vedomého spolupáchateľa, ktorý sa spolupodieľal nielen na ekonomických zločinoch, ale aj zločinoch proti ľudskosti – proti vlastnému národu. Odrazme sa, podľa môjho názoru, od dvoch základných priorít, na ktorých závisí fungovanie či chod štátu. Po prvé: každý rok Slovenská republika príde o cca 6-7 miliárd eur cez korupciu a daňové úniky. Po druhé: spolupáchateľstvo Generálnej prokuratúry SR, ktorá sa spolupodieľa na deravých zákonoch a vedome si neplní povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ústavného práva: Prokuratúra patrí do kontrolných orgánov. Preto je jej povinnosťou zákonnými prostriedkami chrániť nielen štát, ale aj práva a záujmy fyzických a právnických osôb.

          A teraz si to rozmeňme na drobné a názorne sa presvedčíme o cynizme a sadizme ministra Čaploviča. Keďže zákony tu tvoria a legalizujú vláda a parlament a taktiež sa na nich spolupodieľajú MV SR, GP SR, MS SR a tiež sa k nim vyjadrujú a pripomienkujú ich aj ostatné ministerstvá – a keď si teraz položím otázku, ako je to možné, že cez deravé zákony, či úmyselne deravé zákony nám každý rok uniká toľko miliárd, dochádzam k nasledujúcemu konštatovaniu: na takýchto zákonoch sa spolupodieľajú ľudia s nasledujúcim konaním z titulu svojich funkcií – ako zločinci, ako zlodeji, ako tupohlavé hovädá a kravy. Kvôli objektivite musím ale konštatovať, že tu existuje aj malé percento, ktoré má úplne inú predstavu, no cez túto väčšinu nemá šancu preraziť či uspieť. Takže si zrátajme tie 6-7 miliardové ročné úniky, vynásobme to napr. poslednými 20-timi rokmi a pýtajme sa: pokiaľ by sa korupcia a daňové úniky znížili len o polovicu, nebolo by dostatok financií na školstvo, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, dôchodcov, sociálnu sféru, pomoc pre živnostníkov, či iné profesie, dôstojné podmienky pre invalidov, ťažko zdravotne postihnutých a deti?

          V septembri 2007 napr. odborníci zo Štatistického úradu dôrazne varovali, že už v roku 2025 bude na Slovensku viac dôchodcov ako detí a že v ďalších generáciách môže ubudnúť až 40 % matiek. A odozva arcizločincov, arcizlodejov, parazitných darmožráčov z vysokej politiky ktorých kryje Ústavný súd SR a Generálna prokuratúra SR – ako by sa nič nestalo, veď sa kradne a tuneluje v súlade so zákonom a nikomu nebol dokázaný úmysel. Aj to úmyselné nevytváranie ekonomických podmienok pre slovenské ženy, cez ktoré sa im bráni k rodeniu detí, lebo sa naďalej rozkráda, dokonca aj z toho, čo patrí do tejto oblasti, je taktiež v súlade so zákonom?. Antisociálna pravicovo-fašistická politická luza s obľubou tvrdí, ako štát do novembra 1989 dotoval plyn, elektrinu... Lenže, ja mám protiotázku: koho štát dotuje od novembra 1989 z našich daní? Odpovedám: arcizločincov, arcizlodejov a parazitných darmožráčov z vysokej politiky, konkurzné mafie, finančné skupiny, rôzne pijavice prisaté na každej koalícii, zahraničných investorov, ktorí si prídu na Slovensko zarobiť... – A TO VŠETKO NA ÚKOR SLOVENSKÝCH OBČANOV. Či toto im káže ústava či text ústavného sľubu členov vlád a parlamentov? Samozrejme, že takéto psychopaticko-sadistické riadenie štátu má ťažký dopad na všetky vrstvy obyvateľstva, hlavne na tých najbezbrannejších. Dôchodcov, či ťažko zdravotne postihnutých, ktorí sú už štátu na ťarchu. Hoci drvivá väčšina z nich celý život poctivo pracovala, odvádzali dane a platili odvody. Teraz na staré kolená, keď stratili sily a mnohým ťažká práca podlomila zdravie, sú štátu na príťaž.  

          V protiklade s tým, koľko tisíc zbojníckych vŕškov vyrástlo na Slovensku, pričom cca 95 % majiteľov tohto luxusu si na to nezarobilo. Ako potom môže vyzerať naša ekonomika? Ovšem pre našu psychopaticko-sadistickú luzu z vysokej politiky to nie je žiadny problém. Naberú sa pôžičky zo zahraničia na ich ďalší luxusný život, na ich nehorázne míňanie – veď slovenskí občania to zaplatia ďalším zdražovaním, zvyšovaním daní či uťahovaním opaskov. Že raz nebude na platy učiteľov či iných profesií – veď toto všetko slovenskí politici museli vedieť, vrátane ministra Čaploviča. Všetko toto jednoznačne dokazuje, že slovenskí politici pod krytím Ústavného súdu SR a Generálnej prokuratúry SR vedú Slovensko k postupnej strate ekonomickej a štátotvárnej svojbytnosti. Paradoxne, keď sa tu kradlo a rabovalo, tak tieto dva štátne orgány zbabelo mlčali a názorne ukázali, že ich profesijná a občianska česť nie je hodná ani jednej psej či kravskej hromádky. Ale, keď mali títo arcizločinci, arcizlodeji, tunelári či im podobná verbež dokazovať, ako k majetku prišli, tak ctihodní donovia z Ústavného súdu SR a Generálnej prokuratúry SR dvíhali varovné prsty: TO NIE JE V SÚLADE SO ZÁKONOM, TO JE PROTIZÁKONNÉ. V protiklade s tým, keď v mene tzv. nevyhnutných ekonomických reforiem dohnali už niekoľko tisíc ľudí k sociálnym samovraždám – tak zbabelo mlčali, veď to bolo v súlade so zákonom.

Takže, odkiaľ treba brať, pán minister Čaplovič?

          Stačilo by sa pozrieť napríklad do vlastných radov Vašich politických súkmeňovcov a sponzorov. Koľkí v skutočnosti získali svoje bohatstvo poctivou prácou a doložené aj primeranými dôkazmi? Dve percentá, tri - štyri percentá, alebo, nebodaj, je ich až päť percent? No nielen do vlastných radov, ale aj do radov tých politických strán, ktoré tu tvorili pred Vami koalíciu. Mimochodom, čím sú podložené zárobky členov vlád, parlamentov, či manažmentov rôznych štátnych podnikov, ktorí politicky a ekonomicky škodia Slovensku, no ich zárobky sú nadštandardné? Všetci spoločne ste to dotiahli až do takého štádia, v akom sa dnes nachádzame. Už na nič nie sú peniaze, no na Vás sa to nevzťahuje. Za vyše 20 rov ste tu vytvorili toľko guľošváľošov a zbojníkov, ktorí nevyprodukujú nič na prospech tohto štátu, pokiaľ nerátam ich parazitovanie a prilepenie na štátnom rozpočte – no zožerú každoročne NAJVIAC zo štátneho rozpočtu. Už len čakám, kedy usporiadate Majstrovstvá Slovenska v prevetrávaní si pohlavných orgánov – a komu toto prevetrávanie a parazitovanie najviac vynieslo.

          Záverom si Vám dovoľujem pošepkať, že za tie výroky, ktoré ste použil na adresu učiteľov, by ste ich mal verejne poprosiť o odpustenie a na jeden rok by ste mal žiť z ich platu. Hoci, ak mám byť úprimný, za to, čo ste tu urobil pre túto spoločnosť od vzniku Slovenskej republiky, tak aj 400 eur by bolo luxusom. A ešte niečo: všetkých by Vás prešiel smiech, pokiaľ by učitelia svoj štrajk predĺžili na jeden týždeň. Lebo mám taký pocit, že rozzúrení rodičia by to nespočítali učiteľom, ale guľošváľošom a parazitným darmožráčom z vysokej politiky. Na 80 % som si istý, že by nemlčal ani zvyšok spoločnosti.

Vladimír Pavlík

    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka