Hlavná stránka
Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!

Bude biskup Tondra skutočným Kristovým svetlom?

           Cynizmus pokrytcov a farizejov z ponovembrových vlád a parlamentov pri drancovaní vlastného štátu a ožobračovaní väčšiny jeho občanov sa dostal už do takého štádia, že je nutné bezpodmienečne konať a zabrániť im v tejto zločinecko-zlodejskej a protislovenskej činnosti. Mlčanie, zbabelosť, rezignácia, ako aj nezáujem o veci verejné sa nám kruto vypomstili. Nemožno ale rovnakým dielom viniť napríklad radového občana a vysokého cirkevného hodnostára. Vina niektorých slovenských biskupov, ktorí by mali byť Kristovým telom, krvou či svetlom, je tu omnoho väčšia. Svojim mlčaním a zbabelosťou nielen napomáhali politickým Antikristom, ale dokonca ich začali považovať za poblúdené ovečky, keď mnohí z nich sa po novembri 1989 začali objavovať v kostoloch, naivne si mysliac, že sa hlásia k Bohu. Akoby zabudli, že aj z anjela sa môže stať Satanov služobník, pričom satanské zlo sa nikdy neobráti na Kristovu vieru. Výzva, ktorá mala byť mementom

          Konferencia biskupov Slovenska vydala 3. júla 1996 výzvu na riešenie demografickej situácie na Slovensku, pod ktorú sa podpísalo štrnásť jej členov. Zdôrazňujú, že v posledných rokoch dochádza na Slovensku k doteraz nevídanému poklesu pôrodnosti. Tento trend je taký prudký a hlboký, že by pri dlhšom pretrvávaní mohol vážne ohroziť i samotnú existenciu národa. Ak by pôrodnosť bola taká nízka alebo nižšia ako v roku 1995, počas života jednej generácie by sa počet obyvateľov Slovenska zredukoval o 20 až 25 percent a počas troch generácií o viac než polovicu. Biskupi apelovali na verejnú moc, parlament, prezidenta a vládu, aby v rámci svojich právomocí realizovali také rozhodnutia, ktoré by chránili a podporovali ľudský život, dieťa a rodinu. Vyzvali všetky organizácie a občanov, aby si uvedomili hrozivú situáciu i konkrétne dosahy takéhoto vývoja na jednotlivé oblasti života. V krátkom čase chcú pozvať, ako povedal spišský diecézny biskup ThDr. František Tondra všetkých kompetentných predstaviteľov štátnych inštitúcií, cirkví, spoločenských organizácií i politických strán k okrúhlemu stolu, aby spoločne analyzovali situáciu a hľadali východiská.

Odvtedy ubehlo sedem rokov...

          Ako ukázal ďalší vývoj, ponovembroví politickí zločinci miesto toho, aby sa s plnou vážnosťou nielen zamysleli nad týmto vážnym apelom slovenských biskupov a vyvodili z toho aj patričné opatrenia, naopak, ešte zvýšili a podporili ekonomické zločiny až do takého štádia, že pre mnohých slovenských občanov sa život stal peklom. Dovolím si tvrdiť, že pokiaľ by slovenskí biskupi boli na tento problém tlačili tak dôrazne, ako dôrazný bol samotný Kristus, mohli sa stať predvojom slovenského národa. Oni to však neurobili. Aj preto sa naďalej rozvracali manželstvá, narušovali rodinné vzťahy, stresy z ekonomického ožobračovania a ďalšie a ďalšie negatíva, to bola vizitka vládnutia slovenských politikov za posledných sedem rokov. Bez hanby, bez výčitiek svedomia naďalej sedávajú v predných radoch kostolných lavíc a slovenskí biskupi im ešte žehnajú. Zabudli, či nechcú vedieť, že pod týmito naoko zbožnými tvárami sa skrývajú masky Antikrista? Prečo ich už dávno nevyháňajú z kostolov, prečo im verejne nevykričia ich zločiny a zbojstvá?
           Prečo sa neriadia myšlienkou proroka Jeremiáša v 22 kapitole v treťom verši, ktorý je v Svätej Biblii zaznamenaný na strane 757: "...Takto hovorí Hospodin: Konajte súd a spravodlivosť a vytrhnite olupovaného z ruky utlačovateľa a nečiňte krivdy, nečiňte násilia pohostínovi, sirote a vdove a nevylievajte nevinnej krvi na tomto mieste..."
          Alebo už stratili slovenskí biskupi a kňazi rešpekt aj pred samotným Bohom? Podľahli mamonu, alebo svojej vydierateľnosti zo strany politických zločincov? Ale, veď medzi nimi je aj dosť takých, ktorí nepodľahli ani mamonu, ani ich nemožno vydierať. Čoho sa potom boja?

Bude biskup Tondra prvou lastovičkou?

          Tri dni pred Štedrým dňom sa k sociálnej situácii na Slovensku vyjadril biskup Tondra. Citujem z denníka SME z 22. 12. 2003 pod nadpisom: Tondru znepokojuje zlá sociálna situácia. Zhoršujúcou sa sociálnou situáciou mnohých ľudí na Slovensku je veľmi znepokojený predseda Konferencie biskupov Slovenska, spišský diecézny biskup František Tondra. Preto mu je v súvislosti s nadchádzajúcimi Vianocami ťažko hovoriť len o duchovných veciach.
"Som pohoršený nad tým, že naša spoločnosť je rozdelená na bohatých a chudobných, je mi ťažko z toho, že mnoho rodín v našej krajine žije v núdzi," povedal biskup.           Pripomenul, že Vianoce sú príležitosťou na hlbšie zamyslenie sa nad významom Krista pre život človeka, nielen na vonkajšie prežívanie týchto sviatkov, i keď aj to k nim patrí. "Vianoce sú výzvou na duchovné prežívanie udalostí súvisiacich s týmito sviatkami. Chcem pri tejto príležitosti apelovať aj na tých, čo sa v našej spoločnosti od roku 1989 nespravodlivo obohatili, aby mysleli na svoje svedomie a uvedomili si, že obrať spoločnosť o peniaze sa rovná krádeži. Správať sa nezodpovedne v politických alebo ekonomických funkciách je vecou svedomia. Obraciam sa preto na všetkých, ktorých sa to týka, aby sa spamätali a mysleli na to, že raz budú dávať odpočet zo svojho správcovstva, ako hovorí evanjelium. Tých, čo sú v núdzi, prosím o trpezlivosť. Verím, že situácia na Slovensku sa zlepší," povedal biskup Tondra.           Chcem veriť a dúfať, že sa nebude opakovať situácia z júla 1996 a že tentoraz biskup Tondra sa stane tým skutočným Kristovým svetlom, ktoré pritiahne čo najviac nielen biskupov a kňazov, ale aj široké vrstvy občanov. Je načase politickým zločincom v Antikristových službách, ako aj nehodným cirkevným hodnostárom povedať - dosť!

Vladimír PavlíkHlavná stránka