Hlavná stránka
Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!

Urobme hrubú čiaru za holokaustom

Nehorázna fraška ktorá sa odohrávala v dňoch 4 – 6. októbra 2004 pred Okresným súdom v Přerove, kde boľševická prašivina sa snažila usvedčiť z niečoho, čoho je schopná len ona samotná, nevinného človeka Vladimíra Hučína. No nielen to. Ukázalo sa, že pojem pravdy je nebezpečným protivníkom nielen pre 95 % českých politikov, či pre policajné, prokurátorské a sudcovské mafie, ale čo je ešte horšie, aj pre tých, ktorí o sebe s obľubou tvrdia, že sú predvojom či jadrom západnej demokracie. Ani náznak protestu či odsúdenia českého totalitarizmu sa neozval z americkej, anglickej, nemeckej, francúzskej, rakúskej či izraelskej ambasády v Prahe. Keď už mlčali o osobe Vladimíra Hučína, tak aspoň zo slušnosti nemali mlčať, keď policajné gestapo pod vedením ministra vnútra Františka Bublana, patriaceho pred novembrom 1989 do kategórie nomenklatúrnej chartistickej čeľade, mlátilo starých ľudí – politických väzňov a priaznivcov tohto nielen prednovembrového, ale aj ponovembrového politického väzňa či väzňa svedomia. Vyzerá to tak, že ich smola je v tom, že nepatria do kategórie vyvolených. Žiaľ, ani jeden z nich nie je Žid.

Stalo sa módnym hitom donekonečna hovoriť o krutostiach a zločinoch, ktoré sa na Židoch páchali počas fašizmu. Nič proti tomu. Taká je realita, skutočná a pravdivá realita, ktorá bola až príliš krutá. Považujem ale za vrchol cynizmu, ako aj za zhanobenie pamiatky všetkých tých nežidovských obetí, ktoré boli povraždené, umučené, alebo iným spôsobom pripravené o život v mene zločineckej komunistickej ideológie a diktatúry. A bolo ich o desiatky miliónov viac. A za najhrubší vrchol cynizmu považujem, keď židoboľševická nomenklatúra z USA, Izraela či Európskej únie spolu s pretransformovanými komunistickými zločincami z východného bloku neustále hovoria o zločinoch fašizmu a židovských holokaustoch!!! Mám dosť dôvodov si taktiež myslieť, že súčasná židovská politická a ekonomická nomenklatúra sa len farizejsky a pokrytecky skrýva za milióny povraždených radových Židov vo fašistických koncentrákoch. Presne tak, ako sa komunistická nomenklatúra do novembra 1989 skrývala za tzv. preliatu krv robotníckej triedy. A tieto dve, naoko znepriatelené zoskupenia dokázal za posledných desať rokov spojiť ekonomický zisk, v podobe ekonomického drancovania, ktorému dali názov - reformy. Zisk za každú cenu, hlavne na úkor radových a bezbranných obyvateľov bývalého východného bloku, spojený s poukazovaním na zločiny fašizmu, hlavne voči Židom, no mlčiacich o zločinoch komunizmu, ako aj po novembri 1989 o ekonomických zločinoch pretransformovaného komunizmu. Pre svojich odporcov vynašli aj spoločný názov – pravicoví extrémisti. Dokonca ich považujú za horších ako komunistov. Ich spoločnými nepriateľmi sú teda všetci tí, ktorí vybočujú z línie ich zbastardených vyšinutých názorov a praktík. Lebo ich skutočný pohľad na svet, hlavne z titulu svojej ekonomickej moci, to je nielen pohľad zla, ale je to pohľad samotného Antikrista.

Nežidovský holokaust na matke Lumíra Šimečku

Zastávam názor, že pokiaľ by bol známy aktivista za občianske práva a prednovembrový ako aj  ponovembrový politický väzeň Lumír Šimečka Židom, o drastickej smrti jeho matky vinou komunistického policajného a eštebáckeho gestapa 23. decembra 1984 by sa pravidelne hovorilo ako o zločine proti ľudskosti. Možno na dome jej trvalého bydliska by bola aj pamätná tabuľa s takýmto textom: V tomto dome 23. decembra 1984 zomrela na podchladenie bezvládna osoba potrebujúca neustálu opateru pani Šimečková, keď komunistickí zločinci násilne odvliekli 13. decembra 1984 jej syna na psychiatru a ju nechali napospas osudu. Zločinci a vrahovia doteraz neboli potrestaní.

Nepochybujem o tom, že pri každoročnom výročí jej smrti by sa tam povinne prišli pokloniť veľvyslanci viacerých západných štátov. Keďže Lumír nie je Židom, vrahovia jeho matky sa nemusia obávať žiadneho trestu. A to, ako sa policajné gestapo a zločinecké komunistické mafie voči nemu správajú aj po novembri 1989 svedčí o tom, že po matke by radi zlikvidovali aj jeho.

Štátna luza, ktorá chráni komunistický extrémizmus

Keď som si na teletextoch televíznych staníc ČR počas procesu s Vladimírom Hučínom prečítal to množstvo obvinení, mimo iného aj z toho, že šíril paniku o nejakom ľavicovom extrémizme, pochopil som, aké zbastardené a zdegenerované kreatúry tieto obvinenia a žaloby vypracovávali. Pokiaľ by to boli nezávislí policajti a štátni zástupcovia majúci v hlave mozog, ale aj dostatok profesionálnej a ľudskej cti, ako aj nezávislosti, tak by museli nielen sami seba obviniť z podpory toho najzločineckejšieho extrémizmu, ale aj Ministerstvo vnútra ČR či všetky štátne zastupiteľstvá. Keďže v ich hlavách sú, obrazne povedané, otruby a piliny, vyliali si zlosť na Vladimírovi Hučínovi. Budem dokumentovať:

Keď v týždenníku Nové Bruntálsko bývalý príslušník ŠtB Ladislav Žifčák tvrdí, že doktorka Milada Horáková a generál Heliodor Píka boli popravení oprávnene, lebo boli sluhami imperializmu, čo k tomu treba ešte dodať. Nie je to strašné, keď Milada Horáková prežila fašistické koncentráky, nikdy nekolaborovala s gestapom, na rozdiel od mnohých komunistických prominentov ktorí po roku 1948 sa dostali do vysokých funkcií – a nakoniec takýto vyvrheli ju pripravili o život. Kladiem si otázku, aké zbabelé, bezcharakterné a amorálne monštrá boli v tom období v českej vláde a parlamente, keď nedokázali reagovať a konať na takéto nehoráznosti komunistického arcizločinca Žifčáka? Či chceli dokázať, že komunizmus a fašizmus boli a sú ako jedna rodina? Aká je vlastne vrstva smradu, špiny a prašiviny v Českej sociálnej demokracii?

Naliehavo si kladiem otázku, či na lavici obžalovaných by nemali sedieť všetci tí policajti, štátni zástupcovia a sudcovia, ktorí toto sprisahanie voči Hučínovi pripravili? A na Václavskom námestí by mali byť klietky hanby pre tých zbabelých západných diplomatov, ktorým toto neprekáža, či už z profesionálneho, ľudského, alebo občianskeho hľadiska. Popri tomto všetkom sa stále naliehavejšie pýtam, či už nie je treba urobiť hrubú čiaru za holokaustom? Nechajme židovský holokaust Židom a my, nežidia, slovenskí a českí, začnime už konečne hovoriť o ekonomickom holokauste, ktorý na nás od novembra 1989 pácha pretransformovaná prednovembrová komunisticko-fašistická prašivina za účinnej podpory a spolupráce židoboľševických ekonomických dravcov z tzv. západných demokracií. Obetí tohto holokaustu tu máme totiž už požehnane.

Vladimír Pavlík