Hlavná stránka
Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!

Smrad na vojenskej prokuratúre

Vojenskí prokurátori poverení vyšetrovaním nelegálneho odpočúvania denníka SME a podpredsedu NR SR Pavla Ruska sa rozhodli vyšetrovanie prerušiť, aj keď poznali podozrivé osoby. Kauzu najprv začal vyšetrovať špeciálny tím policajných vyšetrovateľov, no na žiadosť exriaditeľa SIS Vladimíra Mitra generálny prokurátor Milan Hanzel rozhodol, že vyšetrovanie bude viesť vojenská prokuratúra. Vyzerá to tak, že bol a je eminentný záujem túto kauzu stopiť, hlavne kvôli jej výbušnosti. No a akí "ctihodní" prokurátori túto kauzu vyšetrovali, môžu si čitatelia urobiť úsudok z podnetu, ktorý som adresoval na Mestský úrad vyšetrovania v Bratislave. Pod tlakom médií vojenská prokuratúra znovu obnovila vyšetrovanie tejto kauzy.

Vladimír Pavlík

Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

Mestský úrad vyšetrovania
Orlové 10. 08. 2003
Račianska 45
832 23 Bratislava

VEC: Oznámenie o podozrení z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa

Podpísaný Vladimír Pavlík, trvalým bydliskom Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica, dávam oznámenie o podozrení z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. (1), pís. a), b), na hlavného vojenského prokurátora Dobroslava Trnku a jeho podriadeného vojenského prokurátora Mikuláša Gardeckého.

V týždenníku PLUS 7 dní č. 31/2003 na strane číslo 22 - 24 pod nadpisom "Špinavé hry," (zasielam kópiu) sa na strane 23 píše, citujem: "Do redakcie Plus 7 dní dokonca dva týždne predtým, ako bolo vyšetrovanie prerušené, prišiel aj anonymný list, podľa ktorého hlavný vojenský prokurátor Dobroslav Trnka spolu s Mikulášom Gardeckým mali ovplyvňovať vyšetrovanie svojho kolegu, ktorý bol obvinený z týrania blízkej osoby a ktorého vzali do cely predbežného zadržania. Podľa listu mali obaja, Gardecký aj Trnka, telefonovať vyšetrovateľke prípadu a dozorujúcemu prokurátorovi a žiadať, aby ich kolegu prepustili z väzby. V liste sa uvádza, že plukovník Trnka mal do telefónu dozorujúcemu prokurátorovi povedať: "Zdvihni zadok, toto si odskáčeš!"

Mikuláš Gardecký bol obsahom listu prekvapený, potvrdil však, že takáto udalosť sa skutočne stala a že podobné slová naozaj v telefonickom rozhovore odzneli. Odmietol však, že by aj tento rozhovor dostali do svojich odkazových schránok."

Z dôkazového materiálu jednoznačne vyplýva, že dotyční prokurátori najhrubším spôsobom zneužili svoju právomoc a svoje funkčné postavenie. Začínam mať obavy, či po týchto výčinoch vojenská prokuratúra nezačne organizovať doškoľovacie kurzy pre organizovaný kriminálny zločin, či mafiánske podsvetie, aby ich členovia po absolvovaní týchto kurzov sa v ekonomických zločinoch aspoň na 50% vyrovnali politicko - ekonomickým zločincom z ponovembrových vlád a parlamentov.

Keďže ministrom vnútra SR je Vladimír Palko, ktorý ako poslanec NR SR spolu s ostatnými 149 - timi poslancami sa v októbri 1995 stotožnil s marením vyšetrovania štátneho terorizmu, ktorého ponovembrovým zakladateľom a krstným otcom, ako aj ponovembrovým zakladateľom a krstným otcom štátneho terorizmu bol Vladimír Mečiar, žiadam, aby tento podnet preverovali takí vyšetrovatelia, ktorí do pracovného pomeru nastúpili od 1. 11. 1995.

Vladimír Pavlík