Hlavná stránka
Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!

Majskému k trestnej činnosti napomáhali politici a štátni úradníci

 

Vladimír Pavlík

Tento článok nie je obhajobou veľkopodnikateľa Jozefa Majského. Zastávam názor, že vo väzení by už mal stráviť zbytok života a jeho majetok treba čo najskôr zabaviť. Taktiež si ale myslím, a to na základe konkrétnych dôkazov, že spolu s ním už malo sedieť minimálne 150 politikov, vysokých štátnych úradníkov, ako aj pracovníkov patriacich pod MV SR a GP SR.

Týždenník Domino fórum č. 27/2003 konštatuje, že opätovné zaistenie Majského 3. júla 2003 je povzbudivé z viacerých dôvodov - a ďalej, citujem: „Jozef Majský je ukážkovým príbehom podnikateľa, ktorý sa tu cítil cez peniaze a kontakty celé roky neohrozený. Aj preto je dotiahnutie nebankových káuz také dôležité - organizovaný zločin, ktorý prerastá do oficiálnych štruktúr štátu, ohrozuje jeho základy“.

Nebudem tu skúmať, čo doviedlo autora dotyčného článku k tomu, ak tvrdí, že organizovaný zločin, ktorý prerastá do oficiálnych štruktúr štátu, ohrozuje jeho základy. Môj názor je, a budem to aj dokumentovať, že organizovaný kriminálny zločin je len dieťaťom. A jeho rodičia, tí skutoční zločinci, vlastne arcizločinci, sú členovia ponovembrových vlád, parlamentov a legislatívy, ktorí v skutočnosti ohrozujú základy štátu. Položme si napríklad otázku, či by sa v októbri 1995 bolo podarilo Vladimírovi Mečiarovi povýšiť marenie vyšetrovania štátneho terorizmu nad zákon, pokiaľ by vtedajšia vláda, parlament, MV SR, či GP SR si ctili zákony, na ktoré sa tak s obľubou dovolávajú? Alebo, o koľko percent by musel zvýšiť svoju výkonnosť v ekonomických zločinoch organizovaný kriminálny zločin, ak by sa chcel aspoň v desiatich percentách vyrovnať ekonomickému Mengelemu a špičkovému ekonomickému zločincovi Ivanovi Miklošovi na funkcii ministra financií?

Keby to bol Majský tušil

Jeho sebavedomie, spojené so stratou reality, či súdnosti, ale aj povýšenectva, či pýchy, častokrát nepoznali hranice. Ale treba taktiež povedať, že pokiaľ bol v októbri 2002 obvinený z viacerých hospodárskych trestných činov v súvislosti s krachom nebankových subjektov a zo založenia zločineckej a teroristickej skupiny a zobratý do väzby, dovolím si tvrdiť, že na tomto hospodárskom trestnom čine mu svojou nečinnosťou napomáhali aj orgány činné v trestnom konaní patriace pod MV SR a GP SR.

Budem dokumentovať. V regionálnom reklamno-spravodajskom týždenníku BRATISLAVSKO č. 5 zo 16. 2. 2001 na str. 2 bol uverejnený rozhovor redaktora TV Markíza Pavla Pavlíka s veľkopodnikateľom Jozefom Majským. Podotýkam, že v tom období menovaný pravdepodobne ešte nepáchal trestnú činnosť v súvislosti s krachom nebankových subjektov.

Na otázku, citujem: „Nedávno ste sa vyjadrili, že ako podnikateľ musíte denne dávať úplatky. Neľutujete to“? Jozef Majský odpovedal: „Vôbec nie. Naopak, myslím si, že to bolo treba nahlas povedať. Samozrejme úplatky nechodím dávať ja osobne, ale v rámci Sipox Holding musíme pri vybavovaní čohokoľvek niečo „ dať“. Chcel som o úplatkoch vyvolať verejnú diskusiu“.

Zaujímavé boli aj ďalšie otázky a odpovede:

Otázka: „Ryba však smrdí od hlavy. Ak berú drobní úradníci, ich nadriadení musia brať ešte viac“. Odpoveď: „Každý si chce privyrobiť. Vrátane viacerých členov vlády, ktorí sú takisto štátni úradníci“.

Otázka: „Ide teda podľa vás o univerzálny systém korupcie, ktorý siaha od členov vlády až po posledného úradníka?“ Odpoveď: „Presne. Pomaly nepoznám ľudí, ktorí by sa do tohto systému nejako nezaradili“.

Otázka: „Týka sa to v plnej miere aj súčasnej vlády?“ Odpoveď: „V plnej miere“.

Otázka: „To sú však veľmi vážne slová. Ak máme totálne skorumpovanú vládu, tak ide o vážny zločin, veď tí ľudia predsa skladali ústavný sľub“. Odpoveď: „Dokazovať nikomu nič nemienim. Nech si každý spytuje svedomie. Na Slovensku sa nič neutají, o každom kontrakte sa vie. Ľudia, ktorí pracujú vo veľkom biznise sa stretávajú a povedia si o tom. Hovorím to zodpovedne a takto to funguje. Provízie a úplatky sa berú. Neviem ale samozrejme, koľko si daný politik strčí do vačku a či napríklad polovica ide strane“.

Otázka: „Sú nejaké rozdiely medzi jednotlivými stranami koalície, alebo berú úplatky všetci rovnako?“ Odpoveď: „Podľa mojich informácií si rozdelili teritórium. Jedným patrí Slovenský plynárenský priemysel, iným Slovenské elektrárne, ďalším Transpetrol atď. Celé sa to deje cez množstvo firiem, ktoré slúžia na sprostredkovanie“.

Otázka: „Vedia o tom, či priamo v tom idú aj najvyšší ústavní činitelia, prezident, predseda parlamentu, premiér?“ Odpoveď: „Myslím si, že všetci to vedia a sú o tom informovaní. Existujú pri tom rôzne spôsoby, ako sa dostávajú k peniazom. Štátni úradníci by mali mať dostatočne vysoký plat, aby sa k takýmto veciam neutiekali“.

Otázka: „Dali ste vy politikovi osobne úplatok?“ Odpoveď: „K tejto otázke sa určite nemôžem vyjadriť, pretože potrebujem mať pokoj pre prácu podnikateľa“.

Pokiaľ po takýchto závažných priznaniach a obvineniach ostali v nečinnosti MV SR a GP SR, ba dokonca neprotestoval ani jeden politik, či vysoký štátny úradník, tak to len dokazuje, aký odpad slovenského národa riadi tento štát.

A tak som 19. 4. 2002 podal na GP SR podnet pre podozrenie z trestného činu podplácania podľa § 161 a ods. (1), (2), (3) na Jozefa Majského. Ako dôkazový materiál som poslal jeho kompletný rozhovor s redaktorom Pavlom Pavlíkom.

Dňa 30. 4. 2002 mi bolo oznámené, že moje podanie bolo odstúpené na Okresnú prokuratúru Bratislava I s tým, aby predvolali Jozefa Majského za účelom podania vysvetlenia podľa § 158 Tr. por. a konkretizácie jeho poznatkov o korupčnej trestnej činnosti.

Dňa 17. 6. 2002 som sa na základe predvolania dostavil na dotyčnú prokuratúru a prokurátor okresnej prokuratúry JUDr. Ivan Breier so mnou spísal Úradný záznam. Súčasne som v zmysle § 158 ods. 1 Tr. por. požiadal, aby som bol o spôsobe vybavenia podnetu informovaný. Keďže odvtedy uplynulo sedem mesiacov a žiadne vyrozumenie som nedostal, tak som dňa 8. 1. 2003 adresoval GP SR list tohto znenia:

Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

Orlové 08. 01. 2003

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Župné námestie 13

812 85 Bratislava

Vec: Návrh na vytvorenie komisie, ktorá by posúdila, či na Okresnej prokuratúre Bratislava I, Kvetná ul. 13 nepôsobí nejaký FANTOMAS, ktorý si občas nasadí podobizeň prokurátora JUDr. Ivana Breiera a takto sa snaží mariť vyšetrovanie mimoriadne zavrhnutiahodnej trestnej činnosti.

Dňa 19. 04. 2002 som podal na GP SR oznámenie o podozrení z trestného činu podplácania podľa § 161a, ods. (1), (2), (3), na veľkopodnikateľa Jozefa Majského. Ako dôkaz som použil jeho vlastné priznanie v region PRESSE č. 5 z 16. 02. 2001, že musí denne dávať úplatky a že to vôbec neľutuje (zasielam kópie).

Z GP SR mi 30. 04. 2002 bolo oznámené, že moje podanie s prílohou bolo odstúpené na Okresnú prokuratúru Bratislava I s tým, aby na prokuratúru bol predvolaný JUDr. Ing. Jozef Majský za účelom podania vysvetlenia podľa § 158 Tr. por. a konkretizácie jeho poznatkov o korupčnej trestnej činnosti (zasielam kópiu).

Dňa 17. 06. 2002 bol so mnou na Okresnej prokuratúre Bratislava I spísaný Úradný záznam, súčasťou ktorého je aj to, že podľa § 158 ods. 1 Tr. por. žiadam, aby som bol o spôsobe vybavenia podnetu informovaný (zasielam kópiu). Odvtedy ubehlo už osem mesiacov a doposiaľ som nebol informovaný.

Získal som nezvratné dôkazy, že Európska komisia v roku 2001 schválila rozsiahly program na podporu vládneho Národného programu boja s korupciou a vyčlenila naň 5,5 mil. EUR. Ako prijímateľské organizácie boli určené Úrad vlády SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo spravodlivosti SR a Generálna prokuratúra SR.

Je vrcholom cynizmu a nehoráznym výsmechom spravodlivosti, že peniaze boli pridelené takým inštitúciám, ktoré podľa § 167 neprekazili pokračujúci trestný čin, hoci sa o tom hodnoverne dozvedeli a tým vlastne Jozefovi Majskému umožnili spáchať ďalšie mimoriadne závažné trestné činy, za ktoré je teraz vo vyšetrovacej väzbe. Keby si MV SR, GP SR a orgány im podriadené začali už v druhej polovici februára 2001 plniť svoju povinnosť vyplývajúcu im zo zákona, nebolo by sa Jozefovi Majskému podarilo dokonať podvod s BMG Invest.

Taktiež Úrad vlády SR a Ministerstvo spravodlivosti SR tým, že sa hodnoverne dozvedeli o pokračujúcom páchaní závažného trestného činu, nesplnili si svoju povinnosť podľa § 168 Neoznámenie trestného činu.

O tomto, ale aj ďalších zavrhnutiahodných výčinoch týchto štyroch štátnych orgánov budem informovať Európsky parlament, pána Espinu a veľvyslanca USA na Slovensku pána Ronalda Weisera.

Preto sa ani nemožno čudovať, že mnohým politikom, či vysokým štátnym úradníkom by vyhovovalo, keby Jozef Majský vyšetrovaciu väzbu neprežil.

Vladimír Pavlík

Dňa 27. 1. 2003 mi Úrad špeciálneho prokurátora oznámil, že moje písomné podanie je svojim obsahom sťažnosťou na nečinnosť Okresnej prokuratúry Bratislava I a preto ho z dôvodu príslušnosti odstúpili na právne vybavenie Krajskej prokuratúre v Bratislave.

Dňa 17. 2. 2003 prokurátor okresnej prokuratúry JUDr. Ivan Breier vydal Uznesenie, kde moje oznámenie zamietol. Ďalej sa tu píše, že 7. 5. 2002 bol vypočutý Jozef Majský a v podanom vysvetlení uviedol, že už 5 rokov aktívne nepodniká a preto veci súvisiace s vybavovaním podnikateľských aktivít ani osobne nevybavuje a ani nevie o konkrétnych prípadoch, v ktorých by bolo potrebné poskytnúť úplatok.

Voči tomuto Uzneseniu som podal 24. 2. 2003 sťažnosť, kde som porovnával veľké nezrovnalosti v podaní vysvetlenia Jozefa Majského zo 7. 5. 2002 na Okresnej prokuratúre Bratislava I a v jeho rozhovore pre regionálny týždenník BRATISLAVSKO.

Nezáujem prokurátorských ctihodností?

O tejto sťažnosti rozhodla prokurátorka Krajskej prokuratúry v Bratislave Mgr. Marta Hečková. Uznesením dňa 23. 4. 2003, kde moju sťažnosť zamietla. V odôvodnení mimo iného napísala:

„K námietkam oznamovateľa je potrebné uviesť, že vo všeobecnosti je nevyhnutnou podmienkou trestného stíhania od jeho začiatku, že sa popíše konanie páchateľa, pričom popis skutku musí obsahovať miesto, čas a spôsob spáchania skutku, prípadne i iných skutočností potrebných na to, aby skutok nemohol byť zamenený s iným skutkom. Z trestného oznámenia, ani z článku v týždenníku Bratislavsko, na ktorý sa oznamovateľ odvoláva a ani doplnením oznámenia vypočutím podozrivého a oznamovateľa sa nezistili žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali postup podľa § 160 ods. 1 Trestného poriadku. Všeobecné konštatovanie podozrivého, že on, či jeho zamestnanci dávajú úplatky, je nedostatočné a v žiadnom prípade neumožňuje začatie trestného stíhania. Konkrétne okolnosti neuviedol, pričom neexistuje žiadny zákonný spôsob, ako zabezpečiť, aby o tých prípadoch vypovedal“.

Je síce pravdou, že Majský nepovedal žiadne meno, ale pomenoval všeobecne politikov a štátnych úradníkov. Dosť na to, aby príslušné orgány patriace pod MV SR a GP SR si začali konať svoju povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona. Keď v októbri 2002 kvôli krachu Horizontu a BMG Investu obvinili Majského, že v čase od septembra 2001 do februára 2002 založil zločineckú a teroristickú skupinu a 22. októbra 2002 sudca na neho uvalil väzbu, som nútený konštatovať, že orgány činné v trestnom konaní patriace pod MV SR a GP SR svojou nečinnosťou mu túto zločineckú a teroristickú skupinu umožnili založiť. To, čo Majský v týždenníku BRATISLAVSKO zo 16. 2. 2001 povedal, bolo tak závažné, že nečinnosť príslušných orgánov tu možno považovať za spolupáchateľstvo.

Keď 7. 5. 2002 Jozef Majský na Okresnej prokuratúre Bratislava I pri podávaní vysvetlenia tvrdil, že už 5 rokov aktívne nepodniká, tak klamal. Dôkaz? V dotyčnom rozhovore na otázku, či dal politikovi osobne úplatok odpovedal, že k tejto otázke sa určite nemôže vyjadriť, pretože potrebuje mať pokoj pre prácu podnikateľa.

V Uznesení zo 17. 2. 2003, ktoré vydal prokurátor JUDr. Breier - a v tom čase mu už musel byť známy prepis telefonického rozhovoru medzi Jozefom Majským a bývalým majiteľom Horizontu Vladimírom Frunim publikovaným v denníku SME v apríli 2002, kde ho Fruni prosil, aby mu vrátil jeho kópie zmluvy, ktoré spolu podpísali. Či toto nie je podnikateľská činnosť? A že to nenapadlo ani krajskej prokurátorke Mgr. Hečkovej, možno to považovať za zámer, či nevedomosť? Alebo sa tu plnia príkazy politických zločincov, pre ktorých by bol najlepší Majský mŕtvy Majský?

Vladimír Pavlík, 14.7.2003

Hlavná stránka