Hlavná stránka
Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!

V mene zločincov z KSČ, ŠtB a ich súkmeňovcov z MV ČR

Nenávisť a likvidácia voči osobe Lumíra Šimečku zo strany komunisticko-fašistickej a eštébackej prašiviny nabrali nebezpečné rozmery. Dočítal som sa, že bol vraj neúctivý voči nejakým súdruhom policajtom. Ako vidieť českí policajti súdruhovia trpia nielen zbabelosťou ale aj pocitom menejcennosti. Veď po novembri 1989 stáli v prvých líniách ako ochrancovia ekonomických zločincov z radov prednovembrovej komunisticko-fašistickej prašiviny ako aj ich sekundantov z okruhu istého Václava Klausa, ktorý sa za vyše 35 rokov inžinierskeho titulu nedopátral k pojmu špinavých peňazí.

Preto som sa na ochranu Lumíra Šimečka rozhodol vydať toto závažné svedectvo. Keď ho 13.12.1984 násilne odvliekli na psychiatrickú kliniku v Brne, upozorňoval ich, že má nevládnu matku, ktorá je na neho odkázaná. Nebrali to do úvahy. Tragédia nedala na seba dlho čakať. Dňa 23.12.1984 matka Lumíra Šimečka zomrela. Lepšie povedané, zomrela na podchladenie, lebo jej nemal kto zakúriť! A pokiaľ by ma chcel niekto obviniť, že si vymýšľam, tak na úmrtnom liste nebohej Vilemíny Šimečkovej, rodenej Fialovej, bolo ako príčina smrti uvedené - SMRŤ NÁSLEDKOM NÍZKEJ TEPLOTY! Podpísaná je tu matrikárka Viera Langerová. A je tu aj ďalšia zaujímavosť. Hoci zomrela 23.12.1984, jej kremácia bola až 21.1.1985!

Nedovoľme, aby politickí a policajní zločinci pripravili o život tohto statočného človeka, keď ich prednovembroví súkmeňovci pripravili o život jeho matku.

Vladimír Pavlík

Poznámka:

Svetové združenie bývalých československých väzňov so sídlom v SR apeluje na občanov a organizácie v ČR aby žiadali Políciu Českej republiky - Úrad pre dokumentáciu a vyšetrovanie zločinov komunizmu o vyšetrenie úmyselne zavinenej smrti matky, dnes väzneného Lumíra Šimečka, ako ďalšieho z dodnes nepotrestaných zločinov komunizmu.

Vladimír Pavlík